Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.12.2004 0:00 - 13.1.2005 0:00

"SPLÁTKA DLUHU" V Praze působící německy mluvící architekti 1900-1938

Iniciátorem tohoto projektu je Ing. Arch. Zdeněk Lukeš, který vytvořil koncepci, našel a vyhodnotil celkový materiál. Lukeš se systematicky zaobírá výzkumem pražské architektury první poloviny minulého století, na toto téma sepsal i celou řadu publikací.


Řadu pražských architektonických skvostů, vzniklých    v prvních desetiletích 20. století - paláce, vily, činžovní domy- navrhli architekti, jejichž rodným jazykem byla němčina. Byli to Židé, Rakušané, Němci... Většina z nich je dnes zcela zapomenuta. Mnozí z nich přišli o život v koncentračních táborech, část emigrovala, padla ve válce nebo byla po 2. světové válce odsunuta. Dochováno zůstalo jen velmi málo materiálů, protože Archiv Pražské německé technické Univerzity byl zcela zničen.


Touto výstavou chceme splatit dlouhotrvající dluh a české, tak jako zahraniční veřejnosti představit alespoň ty nejdůležitější architekty této doby. Uvedeno bude celkově 67 jmen, mezi nimi Josef Zasche, Adolf Loos, Fritz Lehmann, Rudolf Wels, Ernst Mühlstein, Leopold Ehrmann. Jejich dílo bude představeno v podobě černo-bílých fotografií, rysů, reprodukcí historických předloh a v rámci možností také panelů, které uvedou jednotlivé osobnosti s životopisy a dokumentací soudobého tisku.

Místo konání:

Prinzregentenstr. 7
805 38 Mnichov
Německo

Datum:

Od: 9.12.2004 0:00
Do: 13.1.2005 0:00

Organizátor:

České centrum Mnichov


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala