Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

28.7.2004 0:00 - 27.8.2004 0:00

Společná Evropa 2

České centrum Madrid za podpory radnice města Sevilla předvede současné české umělce, sdružené v projektu Společná Evropa, v historickém královském paláci v Seville. Při inauguraci dne 28.7. se počítá s účastí velvyslance ČR ve Španělsku, Martina Povejšila, starosty města Sevilla a ředitele ČC Madrid, Jana Havrlíka.

Jiří Dostál - akademický sochař, malíř

Jiří Jahoda - fotograf

Ellen Jilemnická - akademická sochařka

Filomena Borecká - sochařka

Jan Měšťan - akademický malíř

 

Tato výstava je logickým pokračováním aktivity umělců, kteří nedávno uspořádali mezinárodní výstavu společně s rakouskými a německými výtvarníky v Chodovské tvrzi v Praze, ve smyslu překonávání bariéry mezi Východem a Západem, což neztrácí však smysl ani v post totalitní epoše středoevropského kulturního prostoru, který za komunismu byl od svobodného světa oddělen ostnatými dráty. S pádem totalitních režimů a sjednocováním Evropy vyvstává naděje, že mnohobarevná kultura českého uměleckého projevu s domorodým svérázem se znovu postaví vedle modelů vypěstovaných v metropolích světové kultury.

Slovy ředitele sbírky moderního umění Národní galerie v Praze doc. Tomáše Vlčka: „říkáme-li, že budoucí sjednocená Evropa má být Evropou bohaté kulturní rozmanitosti, pak musíme být vnímaví k rozvíjení teritoriálních spoluprací v podmínkách stylových, názorových, či jazykových odlišností.“

Přeji si, aby tento druhý počin po vstupu České republiky do EU vyvolal zájem o podobné pravidelné pokračování mezinárodních setkání umělců.

 

Jan Měšťan

 

Místo konání:

Avda. Pio XII, 22-24
28016 Madrid
Španělsko

Datum:

Od: 28.7.2004 0:00
Do: 27.8.2004 0:00

Organizátor:

České centrum Madrid


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala