Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.5.2019 - 3.6.2019

Společně pro lepší vzduch: čeští vědci v Ukrajině

Pozvání na Ukrajinu přijali tři čeští vědci z odborného týmu výzkumu atmosférického aerosolu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Během své přednáškové tour vystoupí ve třech ukrajinských městech.

V Kyjevě (29.5. a 3.6.), na kulatém stolu v Kryvém Rogu (30.5.) a na Ekofóru v Záporoží (31.5.). Budou přednášet o znečištění ovzduší, o způsobech identifikace zdrojů znečištění, alternativních metodách měření kvality ovzduší, právních normách a lobbyingu za čistý vzduch. Setkají se s ekology z místních iniciativ, aktivními občany, politiky,  úředníky a univerzitami.

https://www.natur.cuni.cz/eng/institute-for-environmental-studies/research-groups/group-of-atmospheric-aerosol-research?set_language=en


 

Jan Bendl je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a doktorským studentem oboru Environmentální vědy. 7 let působí v Laboratoři pro studium kvality ovzduší Ústavu pro životní prostředí, kde se zabývá zejména mobilním a stacionárním měřením kvality ovzduší ve městech a obcích a vzorkováním pro analýzy polycyklických aromatických uhlovodíků. V rámci studia byl na roční stáži v mnichovském Helmholtz Zentru, je členem akční skupiny Evropské komise „PA06 Task Force for Air Quality“ a řešitelem projektů CONSPIRO, které mají za cíl snižování emisí z lokálních topenišť v Evropě.


RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. je vedoucí Laboratoře pro studium kvality ovzduší v Ústavu pro životní prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na určování zdrojů znečištění atmosféry a na fyzikální a chemickou charakteristiku atmosférického aerosolu. Je členem řady českých i zahraničních vědeckých organizací a autorem řady publikací. Publikuje v odborných periodikách.

 

Petr Mareš  is a creative director of the Czech company SCIENCE IN, dealing with interactive, artistic and otherwise inspiring presentations of various scientific topics.

He co-funded and for the first years coordinated education office of the European Space Agency for the Czech Republic, he works currently on a new interactive exhibition for the Czech National Museum. Petr leads awareness raising activities of the CONSPIRO – Breathing Together for Cleaner Air project, an action initiated by the Task Force in Air Quality EU Strategic Danube Region.

 


 


 

Místo konání:

Ivana Fedorova 12
01030 Kyjev
Ukrajina

Datum:

Od: 29.5.2019
Do: 3.6.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala