Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.5.2004 0:00 - 0:00

Společný koncert ke vstupu ČR do EU

Čeští hudební umělci vystoupili v programu společnho koncertu - Trio Professors (Václav Dvořák, housle,Tomáš Strašil, violoncello, Jan Petr, klavír): Klavírní trio č.4 e moll, op.90 "Dumky". Koncert byl věnován vstupu 10 nových zemí do EU. Konal se pod záštitou p.Dimitrise Kourkoulase, vedoucího Evropské komise v Bulharsku, společně s velvyslanci nových členských zemí: B.Kolozsi, velvslanec Maďarska, P.Dokládal, velvyslanec ČR, S.Dabrowa, velvyslanec Polska, M.Kottman, velvyslanec SR, A.Ignatiou, chargé d´affaires Kypru. V programu koncertu kromě českéhou souboru vystoupili také hudebníci z Polska, Maďarska, Slovenska a Kypru. Koncert souboru Trio Professors se uskutečnil za finanční podpory MK ČR.

Program vystoupení Tria Professors:

Antonín Dvořák, Klavírní trio č.4 e moll, op. 90 "Dumky"

Lento maestoso - Allegro vivace, quasi doppio movimento - Lento maestoso (1. část)

Andante - Vivace non troppo - Andante - Allegretto (3.část)

Lento maestoso - Vivace, quasi doppio movimento - Lento - Vivace (6. část)

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

11.5.2004 0:00 - 0:00

Organizátor:

ZÚ ČR společně s 5 ZÚ z KZ


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala