Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.6.2020 - 31.7.2020

Online Výstava: Města bez nás - Cudlín a američtí fotografové

Město bez nás -- česko-americký fotografický projekt Českého centra New York a sítě Českých center. Český fotograf Karel Cudlín nám přináší fotky Prahy během koronavirové pandemie, zatímco pětice amerických fotografů (Lanna Apisukh, Nika De Carlo, Kay Hickman, Cameron Phan, Sam Salganik) na druhé straně oceánu nás zavede do jarního New Yorku v karanténě. Skupinová fotografická výstava je k vidění exkluzivně v online galerii Českého centra New York od 29. června.
 

Jaro roku 2020. Byl to zvláštní čas. Je to stále zvláštní čas. Kousek po kousku se zastavil svět. Místy to mělo až apokalyptický nádech. V moderní době je to téměř (zcela) bezprecedentní situace. A přesto se v tomto novém prostoru a nové realitě vylidněného prostranství metropolí lidské energii a přítomnosti dařilo—adaptovaly se. Zažívali jsme výkyvy emocí, zatímco jsme se fyzicky distancovali od ostatních a zároveň se snažili zůstat si blízcí. Fotografie, které jsou součástí této výstavy, jsou právě o těchto výkyvech, o tomto okamžiku—vnitřního i vnějšího světa. Představení fotografové, od legendárního českého dokumentaristy po mladé Newyorčany, propojují a odhalují své světy, své zkušenosti, sebe samé. Skrze své snímky nám ukazují, jak může něco být zároveň zvláštně vyprázdněné, i přesto však plné života. Je v tom lidskost. A vždy bude, když se navzájem podržíme v tom utichlém, zastaveném prostoru.

-- Thomas Beachdel, Ph.D.

 

Představujeme vám českého fotografa Karla Cudlína a pětici amerických fotografů Lannu Apisukh, Niku De Carlo, Kay Hickman, Camerona Lee Phana a Sama Salganika. 

Karel Cudlín / Praha

"V době koronaviru se nedaly realizovat vlastní, předem připravené projekty, zakázky odpadly, tak jsem se snažil zachytit alespoň atmosféru vylidněné Prahy...
...Uvědomil jsem si, jak je svět i naše civilizace nesmírně křehká, často se domníváme, že na vše máme nárok a že nás nic nemůže ohrozit... Koronavirus ale ukázal, že vše se může během chvíle úplně změnit..."  Karel Cudlín
Fotografie © Karel CudlínKarel Cudlín, narozený 1960, je český fotograf a pedagog, legenda české dokumentární fotografie. Vystudoval uměleckou fotografii na FAMU v Praze. Do povědomí veřejnosti se dostal jako jeden z osobních fotografů prezidenta Václava Havla. Ve svých cyklech dokumentoval odsun sovětských vojsk, Ukrajinu, Romy, nebo povstání ve Valdické věznici. Věnuje se uprchlickému tématu i politickým konfliktům v Izraeli. Byl osmnáctkrát oceněn ve fotografické soutěži Czech Press Photo. Pravidelně vystavuje a jeho fotografie jsou v galerijních sbírkách po celém světě.

Website


 

Lanna Apisukh / New York

"Od té doby, co koronavirus pohltil město New York a vešly v platnost karanténní nařízení, jsem začala fotografovat ten nezvyklý klid a útlum, které se rozhostily v mé čtvrti Bushwick, a neobvykle opuštěná veřejná prostranství po celé metropoli. Zachycené v největším rozkvětu jara, tyto fotky zobrazují to zvláštní a krásné období, které mnoho z nás Newyorčanů zažilo, zatímco jsme se s odhodlaností a odvahou rychle přizpůsobovali změnám a sociálnímu distancování."  Lanna Apisukh


Fotografie © Lanna ApisukhLanna Apisukh je portrétní a dokumentární fotografka, která žije v New Yorku. Její tvorba zkoumá lidi a jejich vztah k místu, genderu a kulturní identitě skrze silné, upřímné příběhy, které se snaží ve svých fotkách vytvořit.
Lanna absolvovala bakalářské studium na University of Washington a dále studovala fotografii na Fashion Institute of Technology. Předmětem jejích fotek se stali televizní osobnosti, skejťáci, výkonní ředitelé, umělci, přistěhovalecká komunita a její okolí.
Její redakční a osobní tvorba se objevila v publikacích Bust Magazine, Aint–Bad, The Photographic Journal, Lomography Magazine a dalších. V současné době pracuje s fotografickou školou BKC, která vzdělává Newyorčany v tvůrčí činnosti. Je zakládající členkou umělecké skupiny Seeing Collective, která pořádá besedy, výstavy fotek a kritické komentáře s cílem podpořit pocit komunity a inklusivního zázemí v rámci foto-průmyslu.

Instagram / Website


 

Nika De Carlo / New York

„Pro mě znamenala karanténa introspekci a postavení se aspektům sebe sama, které jsem doposud ignorovala. Začala jsem znovu objevovat cestu k důvěře v sebe sama, svého partnera a jakéhosi znovunalezení uzdravovací síly lásky.“ – Nika De Carlo

Fotografie © Nika De CarloNika De Carlo je americká fotografka, která v současné době žije v New Yorku. V roce 2015 získala bakalářský titul v oboru fotografie na Pratt Institute, kde se také věnovala specializaci filmové tvorby.
Její tvorba zkoumá dynamiku vztahů, téma imunity, emočních proměn a sebepoznání s důrazem na autoportrét a fotografii nejbližších. V současné době dokončuje práci na své nejnovější sérii nazvané See You in Heaven, zachycující pětiletý vztah s jejím partnerem během jejich sdílené zkušenosti se závislostí na opiátech a následným odvykáním.
Nejnovější film Sick in Paradise Niky De Carlo je psychologický krátký film inspirovaný jejími zkušenostmi s psychickými potížemi v dětství a vyjde koncem tohoto roku.

Instagram / Website


 

Kay Hickman / New York

„Pro mě se stala karanténa povinnou pauzou. Bála jsem se o život a to mě přinutilo svůj život přehodnotit.“ – Kay HickmanFotografie © Kay HickmanKay Hickman je vizuální umělkyně a dokumentární fotografka, která žije v New Yorku. Hledáčkem své kamery nabízí unikátní a empatický vhled do každodenních životů lidí, které fotí. Ve své tvorbě se hlavně zaměřuje na dokumentování lidské zkušenosti ve spojení s otázkou identity, lidských práv a zdraví. Její fotografie se objevily v publikacích a novinách The New York Times, TIME, Vogue, Utne Reader, Ms. Magazine, OkayPlayer, Coeval, Jazz Halo a Photographic Journal: MFON Women Photographers of the African Diaspora. Kay Hickman je členkou poradního sboru Everyday Project, v rámci kterého pracuje na několika projektech a pomáhá spravovat Instagram feed Everyday Black America.

Instagram / Website


 

Cameron Lee Phan / New York

V rámci karantény pandemie roku 2020 jsem našel/la ujištění a určitou jistotu ve vlastním vnitřním rytmu, motivaci, hodnotách a způsobu života – např. to, že zběsilé životní tempo je pouze jedna část amerického snu a idealizovaného amerického ‘hustle’ životního stylu. Nejsou to vždy ty nejlepší způsoby života. Našel/la jsem také útěchu v přesvědčení, že temnota je nedílnou součástí rovnováhy se světlem v našich životech.“ – Cameron Lee Phan


Fotografie © Cameron Lee PhanCameron Lee Phan je původem vietnamsko-americký/á fotograf/ka žijící v New Yorku. Ve své tvorbě se zaměřuje na portrét, autoportrét a dokumentaci okamžiků významných životních synchronicit.  

Instagram / Website


 

Sam Salganik / New York

“V mé budově žijí nemocní lidé — s láskou a dostatečnou podporou v oblasti duševního zdraví se nám snad podaří překonat tuto otřesnou dobu…” – Sam Salganik 


Fotografie © Sam Salganik

 

Instagram

 


This program is sponsored by Trebitsch Whisky, first Czech single malt whisky in the US.

 

 

 

 

Místo konání:

Online

Datum:

Od: 29.6.2020
Do: 31.7.2020

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala