Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.1.2021 - 30.6.2021

Překladatelská soutěž Susanny Roth 2021

Česká centra a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny vyhlašují 7. ročník mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth určené začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka ve věku do 40 let. Cílem soutěže je kontinuální podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů, stejně jako podpora a šíření české literatury v zahraničí.

Odborná porota vybrala knihu Lenky Elbe Uranova (nakl. Argo, 2020). Soutěžním textem je část knihy na str. 39-55 (str. 39 od odstavce začínajícího větou Po deseti minutách cesty; str. 55 až do odstavce končícího větou Ale to teď ještě nevěděl.) o rozsahu cca 15 normostran. 

 

Termín pro odevzdání soutěžního překladu textu knihy v elektronické podobě  je 31. březen 2021.

Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě musí poskytnout svůj profesní životopis v rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu.

Podklady k účasti v soutěži je nutné odesílat na ccmoskva@czech.cz.

 

Místo konání:
Datum:

Od: 18.1.2021
Do: 30.6.2021

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala