Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.10.2004 0:00 - 30.11.2004 0:00

Svět haptický

Výstava připravená brněnským Slepeckým muzeem bude vystavena v prostorách Kultrního střediska Všeruského sdružení nevidomých v Moskvě. Vernisáž bude zahájená za hudebního doprovodu dua MUSICA GRATA

Slepecké muzeum v Brně vzniklo ze soukromých sbírek PhDr. Josefa Smýkala. Založeno bylo 5. května 1992 československou Federací nevidomých a slabozrakých. Umístěno bylo v prostorách nadačního domu básníka Josefa Chaloupky. V r. 1994 převzala muzeum Česká  unie nevidomých a slabozrakých. Od 1. ledna 1997 převzala Slepecké muzeum nově vzniklá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Protože exponátů neustále přibývalo a dosavadní prostory nevyhovovaly, došlo k převedení sbírek Slepeckého muzea do Technického muzea v Brně, kde působí  jako oddělení pro slepeckou historii.

      Od počátku existence Slepeckého muzea měl vedoucí PhDr. Josef Smýkal k dispozici dva zaměstnance na malý pracovní úvazek. Marii Hauserovou jako administrativní pracovnici a Jaroslava Přerovského jako údržbáře a restaurátora. M. Hauserovou v r. 1994 vystřídal Zdeněk Pokorný. V červenci 1995 jsem nastoupila na snížený pracovní úvazek jako odborná pracovnice. V září 1996 byl přijat nový administrativní pracovník ing. Jan Zedník. 1. listopadu téhož roku jsem převzala funkci vedoucí muzea. Od 1. února 1997 došlo opět k výměně  administrativního pracovníka. Nastoupila Ilona Pazderová. Od října 1998 s administrativními pracemi pomáhala studentka Gábina Pospěchová. V září r. 2000 převzali administrativní práce pracovníci Technického muzea v Brně. Od 1. ledna 1999 se PhDr. Josef Smýkal stal smluvním spolupracovníkem Slepeckého muzea, později oddělení pro slepeckou historii Technického muzea v Brně.

    Slepecké muzeum v Brně pořádalo tematické výstavy a vyvíjelo různé kulturní i vzdělávací iniciativy, spolupracovalo s vysokými školami aj. Oddělení pro slepeckou historii v těchto aktivitách pokračuje. Jednou z posledních byla v Brně výstava reliéfních obrázků, technických nákresů a zeměpisných map Svět haptický - I. Při své návštěvě Moskvy v roce 2002 jsme nabídli generálnímu řediteli Kulturně sportovního a rehabilitačního komplexu VOSVladimíru Petroviči Baženovi možnost podobnou výstavu uspořádat v prostorách moskevského komplexu. Pan ředitel naši nabídku laskavě přijal. Velkou zásluhu na realizaci výstavy mají také pracovníci Českého kulturního centra v Moskvě, které vede paní Kateřina Novotná.

 

 Eliška Hluší

 vedoucí odd. pro slepeckou historii TMB

 
Místo konání:

3. Tverskaja-Jamskaja 33/39
125047 Moskva
Rusko

Datum:

Od: 5.10.2004 0:00
Do: 30.11.2004 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala