Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

26.1.2015 20:00

Symfonický orchestr hlavního města Prahy v Bozar

Carmina Burana Carla Orffa a Symfonie č. 9 Ludwiga van Beethovena rozezní Bozar. Koncert v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy pod vedením dirigenta Petra Chromčáka se bude konat dne 26. ledna 2015 od 20h00.

Soprán - Monika Brychtová 
Alt - Dita Stejskalová 
Tenor - Michal Vojta 
Baryton - Jakub Tolas

V první části zazní Symfonie č. 9 Ludwiga van Beethovena, jejíž závěrečná část Óda na radost se stala symbolem míru mezi národy. 9. symfonie je jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších děl tohoto slavného skladatele. V druhé polovině orchestr představí dílo Carla Orffa Carmina Burana, nejslavnější oratorium všech dob. Dílo bylo nalezeno v roce 1803 v klášteře v Horním Rakousku. Texty neznámého básníka či básníků byly sepsány v latině, staroněmčině, starofrancouzštině a italštině. Ač se nikdy nedočkaly překladu, jsou zpívány dodnes.

Více informací: www.bozar.be

Kde: Bozar, sál Henry Le Boeuf, Rue Ravenstein, 1000 Brusel

Kdy: 26. 1. 2015 od 20:00 hodin

Vstupné: 28€/55€

 

Místo konání:

Datum:

26.1.2015 20:00

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala