Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

21.2.2005 0:00 - 0:00

Sympózium: Budoucnost národnostního státu

Goethe Institut v Bukurešti připravil společně s New Europe college další z řady společensko-vědních sympózií, která jsou financována Paktem stability pro jihovýchodní Evropu. Cílem těchto sympózií je podpořit demokratický rozvoj země za přispění názorů odborníků ze západní, střední a jihovýchodní Evropy. Hlavním tématem únorového sympózia je otázka perspektiv národnostního státu, o vlivu nad národnostní spolupráce na budoucnost takových států a také otázka nacionalizmu jako reakce na postupující globalizaci.

 

Českým účastníkem sympózia je PhDr. Ivo Šlosarčík, který je odborníkem na evropské právo (zejména jeho dopady na migraci) a mezinárodní právo. Přednáší na Jean Monnet Center of Excellence, FSV UK v Praze. Je zakladajícím člen Institutu pro evropskou politiku, kde v současnosti působí jako ředitel pro výzkum. Zabývá se právními otázkami evropské integrace, reformy veřejné správy a problematikou evropské spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí.

Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

21.2.2005 0:00 - 0:00

Organizátor:

Goethe Institut, New Europe college


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala