Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

26.9.2005 0:00 - 27.9.2005 0:00

Sympozium - Connecting the political stage and media in Eastern European countries to the realities of the European Union

V posledních letech zorganizoval Goethe Institut serii sympozií zabývajících se občanskou společností. Tyto akce byly organizovány společně s rumunskými partnery a s finanční pomocí Paktu Stability pro jihovýchodní Evropu, jenž je podporován německým Ministerstvem zahraničních věcí. Hlavní myšlenkou je podpora demokratického vývoje a procesu evropské integrace v zemích jihovýchodní Evropy. Toto sympozium se zaměří na relevantní témata v oblastech kultury, vzdělávání, politiky a medií. Českou republiku bude na sympoziu reprezentova novinář, spisovatel, editor, překladatel a poradce prezidenta, pan Jaroslav Veis.

.
Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

Od: 26.9.2005 0:00
Do: 27.9.2005 0:00

Organizátor:

Goethe Institut


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala