Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

27.5.2002 0:00 - 28.5.2002 0:00

Tajné služby na rozcestí

Dvoudenní seminář a kulaté stoly k problematice minulosti, současnosti a budoucímu vývoji tajných služeb, kterého se zúčastní delegáti všech postkomunistických zemí.

Zvláštní pozornost bude věnována aktuální problematice zpřístupňování archivů komunistických bezpečností. ČR zastupuje Pavel Žáček z Ústavu soudobých dějin ČAV.

V rámci semináře se koná v Historickém muzeu od 28. 5. do 10. 6. výstava:

Nejen stěny měly uši
Výstava odposlechové techniky, připravená ÚDV, bude instalována společně s velkou německou výstavou o činnosti východoněmecké STASI. České centrum je spoluorganizátorem této výstavy.

a 30. 5. v Maďarském institutu promítání filmu jako doplňkový program sympozia:

Ucho
Režie K. Kachyňa z roku 1970.

Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

Od: 27.5.2002 0:00
Do: 28.5.2002 0:00

Organizátor:

Goethe institut


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala