Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.1.2019 - 17.2.2019

The Freedom Factory: Skupinová výstava současné tvorby studentů a čerstvých absolventů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Kurátorka projektu Andrea Čerbačeská ve spolupráci s vystavujícími umělci, Českým centrem v Sofii, Velvyslanectvím ČR v Sofii, Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a Městskou galerií Elena Karamihailova v Šumenu vás srdečně zvou na výstavu The Freedom Factory. Kurátorka výstavy: Andrea Čerbačeská. Grafické zpracování: Marek Bulíř.

Kurátorský koncept výstavního projektu The Freedom Factory volně navazuje na výstavní projekty věnujícím se významným výročím, jež jsou hlavním tématem většiny českých vzdělávacích a kulturně-výchovných institucí v roce 2018 i 2019.

Cílem projektu je představit aktuální výtvarnou tvorbu studentů a čerstvých absolventů FUD UJEP z Ústí nad Labem společně s místními umělci v bulharském Šumenu a inspirovat jej v otázkách týkajících se rozvoje, vzdělávání a udržitelnosti sociálně-kulturního, přírodního a ve výsledku i politického prostředí prostřednictvím umění.

Hlavním a souhrnným tématem výstavy je princip svobody, který stojí na mravních hodnotách každého individua zakládajících se na pravdě, humanitě, spoluodpovědnosti, toleranci i porozumění.

Vybrané umělce současné ústecké scény pojí subversivní charakter jejich děl a přístup analýzy, dokumentace a reflexivní výtvarné výpovědi zejména sociálních, politických a environmentálně ekologických jevů. A to nejen na úrovni ústeckého regionu, nýbrž na celonárodní a mezinárodní úrovni. Prezentovaní umělci svým specifickým přístupem odkrývají a kriticky komentují mechanismy, které se skrývají za pozadím běžné, ale mnohdy zničující reality.

Skrze umění tak hledají odpovědi na otázky, které se zabývají vlastními kulturně-historickými kořeny (jelikož bez znalosti vlastní historie vzniká přítomná dezorientace a nejistá budoucnost), i dopady společenského jednání na životní prostředí. Jejich tvorba má potenciál oslovit šumenskou uměleckou scénu i širší veřejnost, aby se aktivně zapojili do občanského života a nebáli se zahájit otevřený dialog, který má úspěšné výsledky pouze za předpokladu, pokud je dodržován princip svobodného projevu, tolerance jiných názorů a vzájemného porozumění.

Vystavující: Karim Tarakji, Aneta Krupková, umělecká skupina DUNA (Lenka Balounová, František Svatoš, Ladislav Kyllar), umělecká skupina Krůtí směs R.I.P. (Ivana Zochová, Robin Seidl, Josef Málek) ve spolupráci s umělcem Cashanova Bulhar, umělec Josef Málek ve spolupráci s umělkyní Evou Pacalovou, KOPRIVA, Viktor Petkov, Goran Angelov, Petyo Damyanov a Plamen Solomonski.

Výstavní projekt je organizován s laskavou podporou následujících institucí: České centrum v Sofii, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Galerie Elena Karamihailova v Šumenu, Velvyslanectví ČR v Sofii,Radnice města Šumen, Katedra vizuálních umění, teorie a metodiky na Pedagogické fakultě Univerzity Episkop Konstantin Preslavski v Šumenu, Slovanské sdružení Vasila Drumeva, Rádio Šumen.

Výstava je finančně podpořena grantem Ministerstva kultury ČR a darem od společnosti Pramacom Group, s.r.o.

 

Místo konání:
Městská galerie Elena Karamihailova v Šumenu
Datum:

Od: 23.1.2019
Do: 17.2.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala