Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.3.2019 - 23.12.2019

Tvůrčí pobyt „30 let svobody"

České centrum Kyjev ve spolupráci s Divadelním ústavem organizuje v Kyjevě první rezidenční pobyt pro novináře, reportéry, publicisty a spisovatele z České republiky.

Rezidenční pobyty jsou určeny pro novináře, reportéry, publicisty a spisovatele, kteří se věnují aktuálním celospolečenským tématům (svoboda, demokracie, občanský aktivismus atp.). Vytvořený text, reportáž budou vždy publikovány v respektovaném periodiku či médiu. Během roku 2019 plánujeme rezidenčních pobytů několik v místech, kde České centrum aktivně na území Ukrajiny působí.

 


 

O rezidenční pobyt mohou zažádat novináři, reportéři, publicisté či spisovatelé, kteří se věnují aktuálním celospolečenským tématům (svoboda, demokracie, občanský aktivismus atp.) s tím, že vytvořený text/y, reportáž/e apod. musí být publikovány v respektovaném periodiku či médiu.

Žadatel musí mít trvalý pobyt nebo pracovat v České republice. Autorovi bude hrazeno: ubytování, cestovní náklady do/z Ukrajiny a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč.

 

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
II. Přílohy 
a) Motivační dopis v češtině s popisem, co autor od stipendia očekává, na čem hodlá pracovat, v jakém rozsahu atd. (v podobě maximálně dvou stran formátu A4). 
b) Profesní životopis žadatele v češtině. 
c) Přehled napsaných a vydaných děl.

Podmínky pro podání žádosti

Žádost zpracovanou podle uvedených podmínek zašlete Viktorovi Debnárovi na e-mailovou adresu viktor.debnar@idu.cz.

Uzávěrka přihlášek: 15. března 2019

  • Po termínu předložené žádosti a neúplně či chybně zpracované žádosti nebudou do výběrového řízení zařazeny.
  • Zaslané žádosti posoudí odborná komise; o výsledku výběrového řízení budou žadatelé vyrozuměni do 22. března 2019.
  • Vybraný literát zpracuje písemnou zprávu o pobytu v rozsahu cca jedné strany A4 nejpozději do 10 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.

http://rezidence.idu.cz/2019/kyjev2019/?fbclid=IwAR0HxzItfuBfvmMdmgHuySwRUz_UjEHwnwTCTXj95LpmjUHxQCmqHZnj1_4

Místo konání:

Datum:

Od: 1.3.2019
Do: 23.12.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala