Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.10.2020 - 8.11.2020

Estetika udržatelné architektury

Hlavní směry současné udržitelné architektury, které se snaží úspěšně skloubit environmentální požadavky s celkovou architektonickou kvalitou staveb a urbanistických celků, představí výstava Estetika udržitelné architektury od 19. října do 8. listopadu v bratislavském Design factory. Cílem projektu je ukázat, do jaké míry se principy udržitelnosti daří zapojit do celku díla jako jeho součást, která se nevztahuje na úkor estetických, ale ani uživatelských či ekonomicko-technických hodnot stavby.

 

Kurátor:  Petr Kratochvíl, Dan Merta

V roce 2008 uspořádala Galerie Jaroslava Fragnera v Praze první mezinárodní projekt týkající se udržitelné architektury. Jeho hlavní výstava mapovala aktuální situaci v České republice. Současná výstava by měla zkoumat posun ve vývoji, a to zejména otázku, zda se daří přibližovat požadavky na ekologickou udržitelnost s architektonicko-estetickou kvalitou staveb.

Projekt Estetika udržitelné architektury připravila Galerie Jaroslava Fragnera ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR (v rámci programu strategie AV 21), Fakultou umění a architektury TUL a galerií design factory Bratislava.

 

Víc informácii: www.designfactory.sk

Foto (C) GJF

 

  

 

Místo konání:

Bratislava, Design factory, Bottova 2

Datum:

Od: 19.10.2020
Do: 8.11.2020

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala