Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.5.2016 - 9.6.2016

Umělec Petr Švolba na tvůrčí residenci SUPERDEALS

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Českým centrem v Bruselu a residenčním prostorem SUPERDEALS vypsali výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění. Na letošní residenci byl vybrán umělec Petr Švolba, který se svými instalacemi a objekty často přibližuje k architektuře, respektive k jejím prvkům- k protoarchitektuře. Během 4 týdenního tvůrčího pobytu v období od 10. května do 9. června 2016 Petr Švolba využívá residenční prostor SUPERDEALS, kde proběhne také 2. června 2016 od 18:00 vernisáž výstavy jeho vzniklé práce.

Petr Švolba je absolvent Fakulty umění OU, Ateliéru sochařství Maria Kotrby a Jaroslava Koléška (2006-2012). Ve své tvorbě se zaobírá především identitou místa, vztahem města a venkova, přírody a civilizace, nomádstvím. Jeho práce přirozeným způsobem balancují na hranici mezi tradičním pojetím sochařství, instalací a architekturou. Formou i použitým materiálem nezřídka odkazují k archetypální tradici stavitelství, jakož i k nejelementárnějším stavebním typům, či otázce přerušení přirozeného dialogu mezi architekturou a sochařstvím.

V rámci residence zamýšlí Petr Švolba realizovat část z připravovaného projektu Chapel.:

 „Půjde o postupné pátrání, nalézání, či novou definici místa. Odkrývání génia loci. Pátrání po ruinách, či zcela zmizelých kaplích, vyhodnocování pocitů z těchto míst a následnou reakci v podobě tvůrčího zásahu, navázání, přehodnocování, rozporu, symbiózy, parazitování atd. Stejně tak se budu soustředit na místa, kde žádná kaple, či jiný „svatostánek“ před tím nikdy nestál. Uchylovat se tedy budu jak k městskému, tak i ke krajinnému zpracování. Podotýkám, že mi nejde o historický výzkum jednotlivých architektur, či doslovné rekonstrukce. Půjde o pocity z daného místa a o jeho charakteristiky, které udají podobu vzniklé (re)konstrukce, její velikost, stálost, interaktivitu. Přesto, že projekt nazývám Chapel, není mým záměrem nějak výrazněji pracovat s náboženskými tématy. Jak jsem psal, jde mi spíš o pocity, ovšem s ohledem na specifika místa a odlišnost kultur. Shrnu-li to, půjde o mou vlastní definici místa, malého osobního zázraku, či určení pomyslné relikvie a následné vytvoření poutního místa. Cesta – pouť, intimní, či zcela sdílená, podle dané situace a charakteru místa. Intervence tak budou mít nejrůznější podobu.“


       

 

 

 

 


 

Více informací o umělci: http://svolbap.blogspot.be/

SUPERDEALS (http://superdealsbrussels.org/) je umělecký residenční prostor v Bruselu, který zve umělce na krátké pobyty zakončené představením díla/projektu residenta (přednáška, performance, instalace, výstava). SUPERDEALS je součástí sítě nezávislých galerií v Bruselu s názvem The Walk (http://www.thewalk.be/)

Facebook SUPERDEALS: https://www.facebook.com/SuperDealsBrussels/

Více informací: http://superdealsbrussels.org/

Termín tvůrčího pobytu: 10. května až 9. června 2016

Vernisáž výstavy: 2. června 2016 od 18:00

Kde: Chaussée de Waterloo 4, 1060 Brusel, Belgie

 

    

 

 

Místo konání:

Chaussée de Waterloo 4, 1060 Brussels

Datum:

Od: 10.5.2016
Do: 9.6.2016

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala