Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

27.4.2004 0:00 - 0:00

Umění – prostředek dorozumění mezi mladými lidmi (nejen z České republiky a Rumunska)

Akce pořádaná ve spolupráci s uměleckou nadací „Open doors“ v Giurgiu a s Uměleckou školou „Victor Karpis“ v Giurgiu. Na videozáznamech je prezentována spolupráce ČC s oběma institucemi, účast rumunských dětí na mezinárodní soutěži dětského výtvarného umění „Lidice“, na sympoziu v Úpici, záběry z výstavy „Lidic“ v Giurgiu i předávání medailí v Paláci dětí v Bukurešti.

Doprovodné akce: výstavka prací dětí-účastníků „Lidic“ a „Open Doors“, krátký program dvou kytaristek ze školy „Victor Karpis“.

 

Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

27.4.2004 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala