Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.2.2020 19:00

Czech Science Café s historikem Vojtěchem Kynclem: Konec druhé světové války v Československu

Czech Science Café s Vojtěchem Kynclem. Přednáška s ukázkami archivních záznamů, včetně unikátních záběrů z Plzně, doprovázená nahrávkami z Českého rozhlasu a následovaná diskuzí.

 

Přednášející: PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D., Historický ústav AV ČR, v. v. i.

6. února, 19:00 v kině
RSVP

Porážka nacistické Třetí říše byla netrpělivě očekáváným výsledkem boje za svobodu evropských národů. Poslední týdny války na přelomu dubna a května 1945 byly spojeny s bojovými operacemi americké a sovětské armády, které postupně osvobozovaly jedno české město za druhým. Historické okamžiky zachytily kamery oficiálních vojenských filmových štábů i nadšení amatéři, kteří pro budoucí generace zaznamenali „hodinu nula“ v Praze, Brně a Plzni. Řada filmových záběrů je dodnes uložena v archivních fondech a v krátkém sestřihu (15 minut) za doprovodu záznamů Československého rozhlasu si budeme moci připomenout epochální okamžik porážky nacismu, včetně unikátních záběrů z Plzně.

Začátek míru přinesl odhalení obrovského rozsahu materiálních škod a především lidského utrpení. Československo ztratilo přes 360 000 obětí, z nichž jen 12 000 bylo vojáky. Do vlasti se z koncentračních táborů vrátilo 75 000 lidí s vážně podlomeným zdravím, zatímco 200 000 občanů zahynulo za otřesných podmínek v koncentračních táborech. Snaha Československa o potrestání barbarství nacistické vyhlazovací války začala již v roce 1942 a skončila úmrtím posledního známého pachatele v roce 2013. Představení nové knihy „Bestie. Československo a stíhání nacistických válečných zločinců“ ukáže nejen sedmdesát let snah o trestněprávní vyrovnání s nacismem na politické mezinárodní úrovni, ale také několik případů, které přes Železnou oponu řešila ČSSR, NDR, SRN a Rakousko v 60. a 70. letech minulého století. Dva z případů se týkají amerických občanů, kteří byli zavražděni a jejichž vrazi byli dvacet pět let po činu odhaleni v SRN a Rakousku

Životopis

PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. se narodil v roce 1983. V letech 2002-2007 studoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích obor historie a germanistika pro střední školy. Při svých studiích strávil několik let na univerzitách v Irsku, Německu a Kanadě. V roce 2008 obhájil svou rigorózní práci „Ležáky. Obyčejná vesnice, Silver A a pardubické gestapo v zrcadle heydrichiády“. Od tohoto roku pracuje jako historik Památníku Lidice a od r. 2012 je také vědeckým pracovníkem Historického ústavu Akademie věd v oddělení dějin 20. století. Napsal řadu odborných publikací, za které získal řadu ocenění, mezi něž patří Cena Akademie věd ČR za monografii „Bez výčitek…Genocida Čechů po atentátu na Reiharda Heydricha“. Specializuje se zejména na dobu nacisticko-socialistického režimu, druhou světovou válku, poválečné dějiny střední Evropy s ohledem na dopady nacistické perzekuce.

Publikace:

VOJTĚCH KYNCL: Československo a stíhání nacistických zločinců

Válečné zločiny spáchané nacisty a domácími kolaboranty v době druhé světové války nabyly nepředstavitelného rozsahu a rozmanitosti. Hromadné vraždy civilních obyvatel, dětí, těhotných žen, nemocných a hendikepovaných, ale i zajatců, raněných nebo jen odpůrců režimu vyvolaly oprávněný požadavek domácí i světové veřejnosti na potrestání všech válečných zločinců. Právní řády evropských zemí nebyly vůbec připraveny na hromadné vraždy a krutost jejich provedení. Teprve porážka nacistů a návrat k právním státům umožnily nejen jejich vyšetření, ale také odsouzení válečných zločinců. Válka překonala svou ničivostí veškeré představy o lidské agresivitě a ovlivnila život obyvatel nejen Československa v celé druhé polovině 20. století; řadu přeživších ostatně ovlivňuje dodnes.

Sotva uvěřitelné je, že trestní stíhání posledního odhaleného válečného zločince, který páchal své zločiny na území bývalé Československé republiky, zastavila až jeho smrt v roce 2013. Desítky dalších vrahů, kteří se ve funkcích táborových dozorců nebo členů komand SS účastnili i vražd Čechoslováků, jsou na prahu třetí dekády 21. století vyšetřovány prokurátory ve Spolkové republice Německo.

Doba zúčtování tedy ještě úplně neskončila. Co však začalo, je zpochybňování zločinů, zlehčování utrpení obětí a postupné zapomínání na hrůzy války. Zvrácená potřeba ovládat, ubližovat a ničit je skrytá v lidské společnosti od nepaměti. Porážkou nacistů temné síly lidských povah nezmizely, ale mohou být kdykoliv vyvolány. Za zločin přichází trest, chtělo by se říci. Platilo to v případě nacistické vyhlazovací války? Jak se ke svým činům postavili obvinění a odsouzení zločinci? A jak na ně reagovaly Československo, Spolková republika Německo, Německá demokratická republika a Rakouská republika?

Více informací ZDE

 

 

Místo konání:

Bohemian National Hall, 321 East 73rd Street
NY 10021 New York
Spojené státy americké

Datum:

6.2.2020 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala