Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

28.2.2005 0:00 - 0:00

V + W a Osvobozené divadlo

Večer věnovaný 100. výročí narození Voskovce a Wericha. Po besedě s písničkami V + W + J, kterou povedla známá bulharská znalkyně umění Vesely Grueva (v ČC v minulosti vedla seminář o českém divadle) byl promítnut film režiséra Jindřicha Honzla Pudr a benzím z roku 1931.

100. výročí narození Jana Wericha a Jiřího Voskovce

 Jan Werich a Jiří Voskovec se spolu seznámili a spřátelili na reálném gymnáziu v Křemencově ulici v Praze. Jiří Voskovec v r. 1921 odešel z Prahy na studie ve francouzském Dijonu, oba se však znovu setkali na Karlově univerzitě, kde Jan Werich studoval práva a Jiří Voskovec práva a filozofii. Ani jeden z nich svá studia nedokončil a od r. 1927 se oba začali profesionálně věnovat divadlu, později také filmu.

Ačkoliv každý z nich se věnoval i samostatné herecké, literární a publicistické (event. překladatelské) činnosti, v povědomí veřejnosti jsou oba spojeni především s Osvobozeným divadlem. V Osvobozeném divadle, které bylo experimentální avantgardní scénou divadelní sekce Devětsilu, působili Voskovec s Werichem od dubna 1927. Už jejich první hra, Vest Pocket Revue, založená na překvapivé jazykové i situační komice, parodii, satiře, poetických, ale vtipných textech a do značné míry i na herecké improvizaci, vzbudila značnou pozornost a nadšení, zejména mezi mladými lidmi. Od roku 1929 začali Voskovec s Werichem trvale spolupracovat s Jaroslavem Ježkem.

V 30. letech se až dosud společensky nezávazný humor protagonistů Osvobozeného divadla pozvolna začal měnit na politickou satiru. Z této doby pocházejí nejznámější divadelní hry Osel a stín, Kat a blázen, Balada z hadrů, Rub a líc, Těžká Barbora a Pěst na oko, které reagovaly na všechny významné domácí i mezinárodní politické události. Kvůli hře Kat a blázen bylo Osvobozené divadlo dočasně zavřeno a herci po tu dobu vystupovali v náhradním sále jako Spoutané divadlo. V této době spolupracovali V + W také s filmem a natočili čtyři filmové komedie Pudr a benzín, Peníze nebo život, Hej rup! a Svět patří nám. Jan Werich pak ještě samostatně natočil film U nás v Kocourkově.

Po mnichovských událostech byla Osvobozenému divadlu odňata koncese a 9. 11. 1938 bylo zavřeno. Oba herci odjeli do Ameriky (i s Jaroslavem Ježkem, který tam v r. 1942 zemřel), kde až do konce války hráli pro české krajany i anglicky pro americké publikum a vystupovali v českém vysílání amerického rozhlasu. Po návratu do vlasti v divadle V + W uvedli svou poslední hru Pěst na oko a vlastní adaptaci amerického muzikálu Divotvorný hrnec, o obnovení Osvobozeného divadla však už neuvažovali.
V r.1948 se jejich cesty rozešly. Jiří Voskovec odešel do Paříže, kde dva roky pracoval na sekretariátě UNESCO; napsal zde řadu rozhlasových programů na speciální náměty OSN, založil Radiový bulletin UNESCO zaměřený na mezinárodní spolupráci a na zpravodajství z oboru školství, vědy a kultury. Z Paříže odjel zpět do Ameriky, kde se až do své smrti věnoval herecké práci ve filmu, v divadle a v televizi.
Jan Werich po Voskovcově odchodu pokračoval v divadelní i filmové činnosti. Působil v Divadle v Karlíně a později v Divadle satiry, jehož se stal ředitelem. Přejmenoval ho na Divadlo ABC a společně s Miroslavem Horníčkem zde obnovil a zaktualizoval některé hry z repertoáru Osvobozeného divadla. Současně vytvořil několik vynikajících filmových rolí (Císařův pekař a Pekařův císař, Byl jednou jeden král, Až přijde kocour). Věnoval se i rozhlasové a televizní tvorbě (Medvěd, Uspořená libra, Kočár nejsvětější svátosti a další) a literární a publicistické činnosti (např. Italské prázdniny, Fimfárum, příspěvky do Literárních a Divadelních novin). Nezapomenutelná je jeho rozhlasová četba Haškova Švejka, která byla vydána i na gramofonových deskách.

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

28.2.2005 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala