Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

28.6.2011 19:00 - 31.8.2011

Obecní dům

České centrum Milán Vás srdečně zve na vernisáž výstavy a prezentaci knihy uměleckého fotografa a budoucího ředitele Českého centra v Miláně, Václava Šedého.

Obecní dům v Praze, jež vznikl v letech 1905-13 jako konfrontace mezi německou kulturou Rakouska-Uherska a kulturou českou, symbolizuje touhu dát české národní identitě určitou estetickou podobu.
Palác tvoří uzavřený celek nacházející se na historicky významém místě, původním sídlišti českých králů, dnes sousedící s Náměstím republiky. Dva spoluautoři stavby, architekti Antonín Balšánek a Osvald Polívka, při koncipování stavby zvolili architektonický styl Liberty, čerpajíce inspiraci v tradicích české a slovanské kultury.
Obecní dům se brzy stal vyjádřením nezávislosti české kultury a vyhlášením národní nezávislosti v roce 1918 z balkonu umístěným nad hlavním vchodem se stal symbolem rodící se nové republiky. Budova se následně několikrát stala dějištěm politických událostí v zemi. Pomalé a nevyhnutelné rozpadání stavby bylo zastaveno v polovině devadesátých let, kdy město investovalo nemalou částku do celkové rekonstrukce budovy.
Fotografie paláce po rekonstrukci jsou důkazem lidského úsilí a vynalézavosti při řešení nemalých technických problémů a obrazová kniha věnovaná tomuto tématu je důležitým svědectvím této píle. Autoři fotografií byli vedeni svobodnou interpretací a publikace se tak stává svým pojetím oslavou architektonických forem, kde prostory a dekorace Liberty představují hlavní téma fotografií a spolu s doplňujícím textem shrnujícím historický kontext a vzpomínky  se stává vzácnou dokumentací pro budoucnost. Národ se během šťastných chvílí návratu k demokratickým principům země po roce1989 znovu snaží o získání své identity
Výstava představuje výběr z nejzajímavějších fotografií budovy: snímky se soustředí předevsím na záběry prostoru a architektonických i dekorativních detailů, dokumentují a dosvědčují jak je dnes vnímáno dílo, jenž se stalo symbolem svobody a demokracie země, jejím národním dědictvím. Dílo, jehož architektura reprezentuje historii a jehož umělecké vyjádření je ztělesněním národní identity svobodného, demokratického a tolerantního státu.

Místo konání:

Via G.B. Morgagni 20
20129 Miláno
Itálie

Datum:

Od: 28.6.2011 19:00
Do: 31.8.2011

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala