Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.6.2003 0:00 - 0:00

Václav Stříbrný, František Chytil

Pořad věnovaný činnosti českých učitelů Václava Stříbrného a Františka Chytila, kteří působili v Bulharsku po ovobození Bulharska z osmanské poroby na zemědělských školách v Sadovu a Obrazcov čiflik u Ruse byl připraven ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem v Sofii. Ředitelka muzea Zdravka Michajlova obšírně hovořila o pedagogické činnosti a vědecké práci těchto dvou pro Bulharsko významných osobností. V široké diskusi vystoupili se vzpomínkami i jejich potomci.

Neobyčejně bohatá je tradice vzájemných česko-bulharských vztahů především po roce 1878, po osvobození Bulharska z osmanské poroby. Tehdy sem přichází řada představitelů české inteligence. Pomáhají budovat základy různých odvětví. Mezi širokou škálou výtvaných a divadelních umělců, hudebníků, překladatelů, vědeckých pracovníků aj. své důležité místo zaujímají čeští učitelé a mezi nimi Václav Stříbrný (učitel, významný botanik, zakladatel ovocnářství, včelařství aj. v Bulharsku) a František Chytil (učitel, agronom, zakladatel moderní farmy). Oba působili na prvních bulharských zemědělských školách v Sadovu a Obrazcov čiflik, které letos slaví 120. výročí od svého založení.

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

19.6.2003 0:00 - 0:00

Organizátor:

Národní zemědělské muzeum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala