Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.3.2005 0:00 - 0:00

Václav Uhlíř - varhanní recitál

Tradiční březnový Mezinárodní festival varhanní hudby "Martisor" v moldavském Kišiněvě bude mít i letos účastníka z České republiky. Václav Uhlíř (1954) vystudoval varhanní hru na pražské AMU u Prof. dr. J. Reinbergera a Prof. M. Šlechty. Během studia se úspěšně zúčastnil několika mezinárodních soutěží. Od roku 1970 působí na kůru kostela Panny Marie v Hradci Králové jako varhaník a sbormistr. Soustavně se věnuje koncertní činnosti u nás i v zahraničí a nahrává pro rozhlas i hudební vydavatele. Spolupracuje s významnými orchestry, sbory a sólisty. Z jeho četných nahrávek stojí za zmínku zvláště cyklus snímků českých historických varhan nebo jeho profilový kompaktní disk s názvem Česká varhanní tvorba. Věnuje se pedagogické práci na pardubické Konzervatoři a externě na katedře hudební výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Při biskupství v Hradci Králové zastává funkci diecézního organologa. Je rovněž spoluautorem nedávno vydané publikace Historické varhany v Čechách.

 

Varhanní recitál

 

Varhanní sál - Kišiněv - Moldavsko

 

Václav Uhlíř - Varhany

 

 

 

Jan Pieterszn Sweelinck: Variationen "Mein Junges Leben hat ein End"      (1562 - 1621)

 

Georg Friedrich Händel: Koncert B dur (op. 4, II)        

 (1685 - 1759)      Tempo ordinario

                                          Allegro

                                          Adagio

                                          Allegro ma non presto

 

Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga D dur (BWV 532)     (1685 - 1750)

 

Wolfgang Amadeus Mozart: Fantazie f moll  (KV 608) 

   (1756 - 1791)

 

            ---pause---

 

 

Jan Zach: Preludium a fuga c moll   (1699 - 1773)

 

Jan Křtitel Kuchař:  Fantazie g moll   (1751 - 1829)

 

Leoš Janáček: Adagio a Postludium (Misa glagolitică) 

(1854 - 1928)

 

Bedřich Antonín Wiederman: Elegie (1883 1951) 

 

Jiří Strejc: Sonata I 

                Preludium

                Aria

                Toccata rumba

(* 1932)                                               

 

 

Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

5.3.2005 0:00 - 0:00

Organizátor:

Sala cu orga, Chisinau


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala