Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.4.2005 0:00 - 0:00

Varhanní metamorfózy: Fr.Tůma, Stabat mater

Varhanní koncert absolventa Hudební fakulty AMU v Praze Velina Ilieva, jednoho z nejznámějších bulharských umělců. Provedení Stabat mater Františka Ignáce Tůmy se uskutečnilo za doprovdu sboru Ave Musica s dirigentkou Taňou Niklinou.

FRANTIŠEK IGNÁC ANTONÍN TŮMA

(*2. 10. 1704 Kostelec nad Orlicí + 30.1.1774 Vídeň)

český skladatel a kapelník

První hudební vzdělání získal Tůma od otce, varhaníka v Kostelci. Ve studiích pokračoval v Praze u B. M. Černohorského, pod jehož vedením taktéž účinkoval jako tenorista v chrámu Sv. Jakuba. Své znalosti kontrapunktu pak odešel rozšířit k J. J. Fuxovi do Vídně. Ve Vídni působil jako skladatel a kapelník českého kancléře Františka Ferdinanda Kinského (od roku 1731), který ho také doporučil na místo ředitele kůru u Sv. Víta (1734). Doporučení ale přišlo příliš pozdě a tak Tůma setrval ve službách Kinského až do roku 1741. Poté nastoupil do služeb císařovny Alžběty, vdovy po Karlu VI., na místo komorního skladatele a kapelníka s ročním příjmem 800 zlatých. Mezi jeho přátele patřili G. Trani a G. C. Wagenseil. Dalších 18 let strávil Tůma v tvůrčím duchu jako skladatel a interpret na violu da gamba. Roku 1768 se uchýlil do premonstrátského kláštera v dolním Rakousku, v posledních letech života přesídlil do Vídně, kde také zemřel. Jeho syn Jakub byl houslistou dvorní kapely ve Vídni. Tůmovo dílo spadá převážně do období vrcholného baroka. Mnoho z jeho chrámových děl vykazuje úzkou spojitost se stylem jeho učitele J. J. Fuxe a také vliv A. Caldary. (14 mší a capella, Stabat Mater, Requiem, Magnificat, moteta, Responsoria velikonočního týdne). Instrumentální skladby mají blízko k raně klasickému slohu – 10 symfonií, partity (Partita d moll pro smyčce a continuo), triové sonáty.
Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

25.4.2005 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala