Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.2.2007 0:00 - 0:00

Ve znamení knihy

Pořad věnovaný bulharské bohemistce – překladatelce české literatury Margaritě Kjurkčievé (70. jubileum).

Margarita Kjurkčieva ukončila českou filologii na Sofijské univerzitě sv. Kl.Ochridského v Sofii a zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Sofii. Pracuje jako překladatelka na volné noze. Její tvůrčí biografie je rozsáhlá (knihy, účast na sbornících, v časopisech, články, divadelní a rozhlasové hry, ale i překlady zákonů, vyhlášek aj.) Velkou část její dosavadní práce zahrnuje ústní překlad z/ do češtiny (obchodní jednání, sjezdy, konference, sympózia, filmové festivaly aj.). V Bulharsku bylo vydáno kolem 50 jejích překladů českých autorů technické, odborné, specializované literatury a především beletrie (téměř 30 knih). Mezi knihy s hudebním námětem patří autoři Ilja Hurník, Kamil Bednář, K.V Burian a Přemysl Pražák, dále sborníky Karla Čapka, pokračování „Švejka“ Karla Vaňka, v posledních letech  je popularizátorkou díla Ivana Binara a Daniely Hodrové . Na bulharské scéně jsou realizovany  její překlady divadelních her Ivana Vyskočila, Václava Havla a Jaroslava Vostrého. Za své profesionální úspěchy byla vyznamenána nejvyšším bulharským řádem v oblasti kultury - Cyrila a Metoděje, je dvojnásobnou nositelkou Ceny Svazu bulharských překladatelů, má další uznání v zemi i v zahraničí.

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

7.2.2007 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum ČC


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala