Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.5.2004 0:00 - 0:00

Večer hudby Antonína Dvořáka

Koncert české hudby se uskutečnil v rámci oslavy 55. výročí Českého centra v Sofii. V podání souboru Trio professors - Václav Dvořák, housle, Tomáš Strašil, violoncello, Jan Petr, klavír - zazněly skladby Antonína Dvořáka: Sonatina pro housle a klavír, Polonéza pro violoncello a klavír a část Klavírního tria "Dumky". Koncert se uskutečnil za finanční podpory MK ČR.

Večer hudby Ant.Dvořáka v Českém centru Sofie

Trio Professors

Pod tímto názvem se skrývá jedinečné klavírní trio. Tři umělecké osobnosti, houslista Václav Dvořák, violoncellista Tomáš Strašil a klavírista Jan Petr, se rozhodly ke společné práci v klavírním triu. Všichni tři se potkali poprvé při studiu na AMU v Praze. Jejich umělecké cítění si bylo natolik blízké a sourodé, že se v roce 2003 rozhodli založit klavírní trio. Všichni tři vyučují na konzervatoři nebo na vysoké škole. Vznikl tedy soubor s názvem Trio Professors.

 

 

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

10.5.2004 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala