Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.12.2005 0:00 - 0:00

Vernisáž Czech Press Photo

Vernisáž výstavy nejlepších snímků ze soutěže Czech Press Photo za rok 2004 se uskutečnila za přítomnosti autora vítězného snímku a nositele ceny Křišťálové oko p. Jana Rybáře. Po úvosním slovu ředitelky ČC V.Ransdorfové hovořil o historii soutěže zást.ředitele R.Kozohorský. Akce zúčastnil rovněž velyslanec ČR p.Petr Dokládal, který vyzdvihl vysokou úroveň vystavených snímků a význam samotné soutěže. Kolekci fotografií představil fotograf dr.Aleš Hrdlička, redaktor čas.FO. Mezi přítomnými byli prof.Rumen Georgiev, ved.katedry Fotografie na Akademii filmového a divadelního umění, doc. P.Abadžiev ze stejné Akademie, přední bulharští fotografové, studenti aj.

Zleva: dr.A.Hrdlička, Jan Rybář na vernisáži výstavy Czech Press Photo v Sofii

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

19.12.2005 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala