Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.10.2018 - 20.12.2018

Viktoria Langer: Human Aroma

Výstava Viktorie Langer Human Aroma v galerii Zahorian & Van Espen, se zaměřuje na lidský atribut, který autorka volí ve vztahu k velikosti člověka s rozpaženýma rukama. Je však přítomen i v předmětech a objektech, které lidé zanechali za sebou na zemi a se kterými autorka dále pracuje.

Tvorba Viktorie Langer je v mnoha ohledech zvláštní. Jako vhodnější slovo se však víc nabízí anglický výraz strange, ve kterém je více obsažena náročnost pochopení či jistá osobitá rozpornost pod povrchem věci. Tento dojem však není způsoben jen důrazem na intuitivnost, autentičnost či experimentování s barvami a textiliemi, díky kterému autorka dosahuje neobyčejné malířské kvality. Není to ostatně ani expresivnost, zbavená modernistické floskuly, která chápala umělecké gesto jako výraz neustále měnící se identity umělce. Viktorie Langer se totiž prostřednictvím svých děl mnohem více vztahuje k vnější realitě. Kořen problému její práce se skrývá ve vztahu figurálního a abstraktního. Kategorie abstraktního, kterou zde použiji v mnohem širším významu, jak ji známe z tradice nezobrazujúceho umění, se v tomto případě ocitá ve službách figurálního. Figura, jako reprezentace lidského těla, totiž zůstává specifickým způsobem přítomna i v případech děl, kde ji neumíme jasně rozpoznat či zrakově identifikovat. Je zpřítomněna prostřednictvím něčeho výsostně abstraktního - nepatrných stop, náznaků či otisků. Efemérního charisma, subtilní povrchová působnost, aura zda jistá vůně určité rozlišitelné osoby, která je zažraná hluboko do látky textilií - to je to, díky čemuž je v její tvorbě neustále zachován lidský atribut, a to i v případě, kdy sledujeme na první pohled abstraktní dílo. Tyto náznaky někdy absolutně nepřítomného lidského těla byly v minulých pracích obsažené již ve zvolených předmětech každodenní reality, které autorka používala jako malířské médium; v plachtách, prostěradlech, matracích, gaučích, přikrývkách. Všechny tyto předměty pocházely z druhé ruky, a tak v sobě nesly reálné stopy původních majitelů.

Zdroj: zahoriangallery.com

foto (C) zahoriangallery.com

 

 

Místo konání:

Bratislava, Zahorian & van Espen, Mierová 7

Datum:

Od: 5.10.2018
Do: 20.12.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala