Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.10.2020 18:30

! PŘESUN DO ROKU 2021 ! Přednáška: Vila Tugendhat a její obyvatelé - Ikona Bauhausu v konfliktech 20. století

Vila Tugendhat, památka zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO jako jediná památka moderní architektury v České republice, možná nejkrásnější rodinný dům světa, prošla historií odrážející dějiny 20. století se dvěma totalitárními režimy.

 

Foto ©Rudolf de Sandalo

! Vážení návštěvníci, TATO PŘEDNÁŠKA SE PŘESOUVÁ DO ROKU 2021 !

Přednáška prof. Dr. Daniely Hammer-Tugenhatové a prof. Dr. Ivo Hammera

Nejmladší dcera zadavatelů stavby vily Tugendhat, Daniela Hammer-Tugendhatová, promluví o historii vzniku domu a o tom, jaký život v něm rodina vedla. Tehdejší otázku, oníž se velmi často debatovalo - Lze v domě Tugendhatů bydlet? - zasadí přednášející do dnešního kulturního kontextu. Dalším tématem bude osud originálního nábytku z vily Tugendhat: může totiž posloužit jako příklad kulturního a politického přivlastňování historie.

Ivo Hammer, předseda mezinárodní komise expertů v rámci restaurování vily Tugendhat THICOM 2010-2012, se ve své přednášce zabývá historií domu po roce 1938. Zanalyzuje unikátnost nábytku v kontextu jedinečnosti celého domu. Způsob uchovávání nábytku a forma jeho kopií jsou charakteristické pro současné zacházení s historickou substancí.

Přednášku doprovodí bohatý obrazový materiál.


Daniela Hammer-Tugendhatová (1946, Caracas) je emeritní profesorkou dějin umění na Universität für angewandte Kunst ve Vídni. Badatelské těžiště jejího výzkumu je raná moderní holandská malba, genderová studia a dějiny umění.

Ivo Hammer (1944, Ulm) je emeritním profesorem na HAWK (Hochschule für angewandteWissenschaft und Kunst) v Hildesheimu. V letech 1976-1977 byl vedoucím konzervátorem –restaurátorem pro nástěnné malby a architektonické povrchy rakouského Spolkového památkového úřadu.

Místo konání:

Herrengasse 17
1010 Vídeň
Rakousko

Datum:

14.10.2020 18:30

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala