Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.5.2002 0:00 - 0:00

Vilém Mathesius a pražský lingvistický kroužek

Přednáška prof. Jiřího Felixe.

Přednáška prof. Jiřího Felixe z katedry rumunistiky FF UK k výročí V. Mathesia, významného českého lingvisty a překladatele
Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

16.5.2002 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala