Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.11.2003 0:00 - 21.11.2003 0:00

Vladimír Sís a Bulharsko

Vědecká konference věnovaná Vladimíru Sísovi - novináři, publicistovi a velkému příteli Bulharska, který zde působil na počátku 19. století. V celé řadě publikací, studií a především v "Dopisech z Bulharska", publikovaných v Národních listech, odráží situaci v zemi a jeho deník Kritické dny Bulharska jsou pravdivou "kronikou" balkánských válek. V rámci kkonference, jejímž vědeckým vedoucím byl prof.dr.Georgi Markov, ředitel Ústavu dějin BAV, vystoupila se svými příspěvky celá řada známých bulharských historiků z různých institucí - BAV, Sofijské univerzity, regionálních muzeí v Chaskovu, Pazardžiku, Staré Zagoře a Perniku, pracovníci z archívů v Plovdivu a Veliko Trnovu aj. Dopis konferenci zaslal velvyslanec ČR v Sofii p.Petr Dokládal a pozdrav Českého centra v Sofii přednesla zást. ředitele A.Staevská.

Vladimír Sís a Bulharsko

 

Místo konání:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulharsko

Datum:

Od: 20.11.2003 0:00
Do: 21.11.2003 0:00

Organizátor:

Historický ústav BAV


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala