Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.10.2019 19:00

Přednáška: Karel Haloun | Excentrici v přízemí

Českou obdobou slavného umělce Raymonda Pettibona je Karel Haloun, který vytvořil vizuální identitu mnoha českých undergroundových kapel. Během přednášky ve Vídni promluví o "náhradní" typografii z dob nesvobody, z dob komunistické totality v Československu.

„Jako autor koncepce a grafické úpravy se pokusím popsat často komické tahanice kolem vzniku knihy, výtvarnou strategii, kterou jsem zvolil a představím ve stručnosti jednotlivé polotovary, z nichž byla vystavěna.“

                                                                                                                       Karel Haloun

Přednáška v anglickém jazyce

Karel Haloun byl přesvědčen, že "krásná typografie" se vyskytovala příliš často tam, kde se lhalo, klamalo a ovlivňovalo. Proto se záměrně zabýval estetikou samizdatů a vizualitou známou z prostředí DIY: razítky, strojopisy, šablonami, xeroxovanými kopiemi, atp. Vyústění této koncepce je jasně viditelné v knize Excentrici v přízemí, která tento říjen oslaví 30. let od svého vydání.

Karel Haloun (*1951) vedl v letech 2008–2017 Ateliér tvorby písma a typografie. Od roku 2005 doposud působí jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (UMPRUM – Academy of Arts Architecture and Desig). Pracuje převážně jako grafický designér. Za svoji práci získal během let nejrůznější ocenění, např. Czech Grand Design. Působí také jako kurátor, muzikant a dramatik. Letos na podzim vyjde v nakladatelství Brkola soubor jeho divadelních hříček, nazvaný Hrana hry aneb hry na hru.

Tato přednáška je organizovaná v rámci přednáěky Neighborstalk. Můžete se těšit na Petru Dočekalovou 14. 11. 2019 od 19 hodin v Hörsaal 1 und a na Lukáše Fišárka a Marka Cimbalníka ze studia Oficina  03.  12. 2019 od 19 hodin taktéž v Hörsaal 1, Universität für angewandte Kunst Wien, Oskar-Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien.

Ve spolupráci s Institut für Design Universität für angewandte Kunst Wien a Typographische Gesellschaft Austria

Poster: Geier & Martin Klaffensteiner

Místo konání:

Hörsaal 1, Universität für angewandte Kunst Wien, Oskar-Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien

Datum:

17.10.2019 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala