Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.2.2019 - 10.3.2019

Výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti performance, fotografie, architektury a výtvarného umění

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem Bukurešť vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti performance, fotografie, architektury a výtvarného umění během července nebo srpna (max. doba trvání rezidence je 30 dní) 2019 v Bukurešti. Tvůrčí pobyt je určen především mladým umělcům a není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 1000 EUR.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:
I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech. 
II. Přílohy: 
- motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v angličtině v rozsahu maximálně dvou normostran (3600 znaků), 
- strukturovaný životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně deset projektů nebo stránek).

Motivační dopis, profesní životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi a to buď na email: rezidence@institutumeni.cz nebo na usb flash jako přílohu žádosti.

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu:
Institut umění - Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1

T 224 809 116 
E rezidence@institutumeni.cz. 

Uzávěrka přihlášek je do 10. března 2019. Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny. Zaslané žádosti se nevrací. Na požádání budou vrácena pouze portfolia. Zaslané žádosti posoudí a výběr provede mezinárodní odborná komise (jeden rumunský teoretik a umělec a zástupce ČC). O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 15. března 2019. Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit. Vypsání výzvy: 8. února 2019.

Kompletní výzva:
http://www.czechcentres.cz/novinky/0-2019-02-08-vyberove-rizeni-na-mesicni-tvurci-pob/
http://www.czechcentres.cz/_sys_/FileStorage/download/41/40180/2019-vyzva-bukurest.pdf

Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

Od: 8.2.2019
Do: 10.3.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala