Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.1.2018 - 31.12.2018

Výročí 2018 Společné století

Česká centra se letos zaměří na posilování image České republiky prostřednictvím projektů k oslavám výročí naší země. V této souvislosti se v průběhu roku uskuteční rozsáhlá série akcí. Hlavní programovou událost představují projekty organizované Českými centry s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR. Téma „výročí“ je rozděleno do pěti tematických linií, které zahrnují klíčové etapy soudobých dějin. Tato pětice sestává z více než deseti konkrétních literárních, filmových nebo výtvarných projektů.

PROGRAMOVÁ LINIE ČESKÝCH CENTER CÍLÍ NA VÝROČÍ

Česká republika si v letošním roce připomíná důležitá výročí, a to jak doma, tak v zahraničí. O zprostředkování významu českých historických milníků ve světě se zasazují také Česká centra. V průběhu roku 2018 chystají prezentovat historii naší země z několika úhlů pohledu prostřednictvím projektů oslavujících výročí stoleté historie naší země či událostí kolem roku 1968. Šíře spočívá především v programové nabídce. Sestává z pěti tematických okruhů tvořených kapitolami Československá státnostPražské jaroDědictví českého jazyka a literaturyCzech Innovation Expo,CzechImageV rámci zmíněných okruhů je plánováno více než 10 projektů z oblasti filmu, literatury, designu i výtvarného umění. Na realizaci nabídkové řady se podílela celá řada významných osobností, oborových partnerů a institucí.

 


 


Souhrnné informace o programu a aktivitách spojených s oslavami výročí naleznete na webu Společné století, který byl zřízen agenturou CzechTourism.

 

 

 

 OBSAHY TEMATICKÝCH OKRUHŮ

CzechImage startuje výstavou tvorby studentů Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Ti zpracovali svůj pohled na českou historii, identitu a vnímání Česka mladou generací. Expozice představuje plakáty 38 studentů. Každý z autorů vizuálně ztvárnil odpovědi na otázku: „Jak vidíme sami sebe, jak nás vidí cizinci? Na co jsme hrdí, co nás charakterizuje?“ V rámci doprovodného programu budou probíhat diskuze a přednášky o české identitě. 
Více o projektu >>> 

 

Československá státnost zasazuje důležité momenty samostatného Československého státu do kontextu historie 20. století. Přitom neopomíná využívat i hravých, atraktivních forem prostřednictvím výstavy dobových dětských hraček. Organizátoři očekávají, že právě výstava Mini Wonders včera a dnes se zařadí k nejžádanějším, a to i díky tomu, že cílí na malého diváka. Český design získává ve světě stále větší zvuk. Století českého designu v českých zemích podle očekávání patří k dalším „tahákům“ projektu.
Více o projektu >>>

 

Pražské jaro / 1968 přiblíží politický kontext uvolnění v Československu v 60. letech a následnou okupaci sovětskými vojsky, soustředí se však i na pestrost kulturního života v době tohoto společenského jara. Pražské jaro a panelová výstava Jan Palach pokryje historické souvislosti, které předcházely roku 1968. Výstava Český design mezi lety 1958 – 1968 patří k zlatému fondu nabídky, neboť v „bruselském stylu“ ukáže na československý design doby, filmy ilustrují, jak se s komunismem a jeho táním vyrovnávala společnost a filmaři. Výstava o divadelních hrách Václava Havla přiblíží význam tohoto českého dramatika pro světovou divadelní scénu.
Více o projektu >>>

 

Dědictví českého jazyka a literatury zohledňuje stávající aktivity celé sítě Českých center jako je například mezinárodní překladatelská soutěž Cena Susanny Roth akcentující českou prózu. Předkládá nové možnosti k propagaci a prezentaci české literatury a jazyka prostřednictvím výstav tematizujících historii českého komiksu, knižní kulturu a typografii optikou soutěže Nejkrásnější česká kniha roku, či výběr současné ilustrace dětské knihy. Nedílnou součástí je doplňkové pásmo filmů
Více o projektu >>>

 

Czech Innovation Expo je další, nově připravovaný prezentační projekt zařazený do oficiálního programu k oslavám 100. výročí. Využívá nejnovějších technologií virtuální a rozšířené reality k prezentování úspěchů české vědy, výzkumu a inovací. Projekt sestává ze tří základních pilířů tvořených rodokmeny českých vědců, inovátorů, průmyslníků a značek, interaktivní vícevrstvou inovační mapou České republiky a prezentací inovativních produktů.
Více o projektu >>>

 

 

Nad rámec projektů k oslavám pak Česká centra v zahraničí připravují navíc i samostatné programy přímo ve městech jejich působení, nezřídka však ale také mimo tato města, v regionech a vzdálenějších oblastech. Ročně je organizováno více než 2 300 událostí propagujících naši zemi ve světě.


Více informací se dozvíte v tiskové zprávě k výročím.

 

 


 

Kurátoři a hlavní partneři

1918 | Československá státnost/ digitální projekt
Národní galerie v Praze, Národní muzeum, Národní knihovna, PM, Umělecko-průmyslové museum, galerie Langhans, ČTK, Památník národního písemnictví, Národní technické muzeum, Muzeum umění Olomouc.

100 let českého designu 
Umělecko-průmyslové museum v Praze
kurátor: Iva Knobloch, Jakub Berdych Karpelis; Josef Tomšej (Qubus design)

 Mini Wonders včera a dnes - Česká hračka
kurátor: Tereza Bruthansová

1968, Pražské jaro
Národní galerie v Praze, Národní muzeum,  Národní knihovna, Umělecko-průmyslové museum, galerie Langhans, ČTK, Památník národního písemnictví, Národní technickém muzeum, Muzeum umění Olomouc
kurátor: Lenka Lindaurová 

Václav Havel – občan a dramatik
Institut umění – Divadelní ústav
kurátor: Helena Albertová (Institut umění – Divadelní ústav)

Jan Palach
Národní muzeum

12 světů – Ilustrátoři současné české knihy pro děti
Terra Cultura
kurátor: Radim Kopáč

Nejkrásnější česká kniho roku
Památník národního písemnictví 

Mezitím na jiném místě – Století českého komiksu
Centrum pro studia komiksu;  Ústav pro českou literaturu AV, v.v.i; Univerzita Palackého v Olomouci
kurátor: Pavel Kořínek, Tomáš Prokůpek

Cena Susanny Roth 2018
ve spolupráci s Českým  literárním centrem, které je zřizováno Moravskou zemskou knihovnou v Brně; oboroví partneři v zahraničí

Filmová nabídka připomínající 120 let české a československé kinematografie
Národní filmový archiv, Česká televize, Krátký film, UPP, Total HelpArt, Negativ
kurátor: Alena Prokopová

 

 

Místo konání:

Ivana Fedorova 12
01030 Kyjev
Ukrajina

Datum:

Od: 1.1.2018
Do: 31.12.2018

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala