Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.6.2015 18:00

Vzpomínkový večer věnovaný Mistru Janu Husovi v Miláně

České centrum v Miláně ve spolupráci s Honorárním konzulátem České republiky v Miláně, Spolkem krajanů a přátel České republiky v Miláně a CzechTourism uspořádají vzpomínkový večer u příležitosti 600. výročí úmrtí Mistra Jana Husa. Akce se uskuteční dne 5. června 2015 v 18:00 hodin v sále Accademie E. R. Galbiati v Knihovně Ambrosiana. Vzpomínkový večer se uskuteční pod titulem „Jan Hus a jeho zápas o očištěnou církev“ a bude mu předcházet ekumenická modlitba v kostele Santo Sepolcro od 16:30 hodin. Během večera promluví Mons. Franco Buzzi´, honorární konzul Giorgio F. Aletti, Don Gianluigi Panzeri, biskup Církve československé husitské Filip Štojdl, vikář Českosloveské církve husitské Lukáš Jan Bujna a profesorka Marina Benedetti ze Statní univerzity v Miláně. Prezentace se koná za účasti velvyslance České republiky u Svatého stolce JUDr. Pavel Vošalík.

Jan Hus, zpočátku své činnosti loajální katolický prelát a univerzitní pedagog, se ve svém boji za reformovanou církev inspiroval myšlením anglického teologa Johna Wycliffa (1330 – 1384). V rozporu se zásadou, podle které církev jako jediná mohla zaručit spásu člověka, podporoval Hus intimní křesťanskou víru, a byl ochoten podřídit se autoritě církve pouze za předpokladu, že to považoval za správné. Již za svého života byl Jan Hus považován za učitele a duchovního průvodce značnou částí obyvatel Čech, a to včetně vyšších vrstev. Verdikt, který byl proti němu vynesen v Kostnici, byl oponován strany krále Zikmunda Lucemburského i dalších krajanů, a v Českém království vyvolal husitskou revoluci, proti které bylo mezi lety 1420 a 1434 vedeno několik křížových výprav. Revoluce byla vedena z hlavního města Prahy a Tábora, který byl založen v roce 1420 jako pevnost nové víry. V sekulární Evropě 21. století se osobnost Jana Husa, jeho práce a jeho smrt, stávají výzvou k míru a hledání jednoty v rozmanité evropské kultuře. 

 

Místo konání:

Biblioteca Ambrosiana, Milano

Datum:

5.6.2015 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala