Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.3.2014 19:00

Vernisáž výstavy "Antonín Dvořák - život a tvorba"

Dne 14. března od 19:00 hodin proběhne v prostorách Stálého zastoupení České republiky při EU vernisáž výstavy Antonín Dvořák - život a tvorba, kterou ve spolupráci s Českým centrem v Bruselu pořádá Zastoupení Středočeského kraje v Bruselu. Vernisáž bude doprovázena vystoupením klavírního virtuose Karla Vrtišky, který bude hrát Dvořákovy a Smetanovy nejslavnější melodie. Výstava je pořádána v rámci Roku české hudby a jejím producentem je Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami.

Antonín Leopold Dvořák žil v letech 1841 - 1904 a byl jedním z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů vůbec. Jeho hudba je součástí repertoárů významných světových orchestrů. Výstava bude reflektovat období jeho života od roku 1858, kdy absolvoval na varhanické škole v Praze, do roku 1901, kdy byla premiérována jeho opera Rusalka.

Součástí výstavy budou dochované dobové materiály z života Antonína Dvořáka. Na patnácti závěsných panelech se objeví množství skladatelových fotografií, fotografií jeho rodiny a přátel, rukopisy děl a osobní korespondence a fotodokumentace osobního inventáře ze soukromé vily Rusalka ve Vysoké u Příbrami.

Klavírista Karel Vrtiška se narodil v roce 1990. V roce 2010 získal bakalářksý titul na AMU v Praze a o dva roky později titul Mgr. z Hochschule für Musik v Norimberku. Několikrát vystoupil s Českým národním symfonickým orchestrem, nahrával pro Český rozhlas a Českou televizi. V roce 2012 vystoupil na samostatném klavírním recitálu v rámci MHF Prážského jara.

Program večera:

  • Antonín Dvořák: 4 Humoresky z opusu 101 
  • Leoš Janáček: V Mlhách
  • Bedřich Smetana: Polka a-moll
    České tance - Furiant, Slepička, Hulán, Obkročák
    Sny - Slavnost českých venkovanů

Kdy: 14. března 2014 od 19:00 hodin

Kde: SZ České republiky při EU, rue Caroly 15, 1050, Brusel

RezervaceCentralBohemiaRegion@kr-s.cz

Registrace je ukončena.

        

Místo konání:

SZ České republiky při EU

Datum:

14.3.2014 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala