Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.6.2015 - 31.12.2015

Výstava Československé legie v Itálii, 1915-1918

Od června 2015 bude v Itálii putovat výstava Československé obce legionářské, která přiblíží italské veřejnosti působení Československých legií v Itálii mezi lety 1915 a 1918. Výstava se v letošním roce představí v Sulmoně, Římě, Valle di Ledro, Arcu, Coneglianu a ve Vicenze. Projekt LEGIE 100, jehož je výstava součástí, tentokrát přenáší diváka na jižní frontu. Výstava prostřednictvím dobových fotografií a doprovodných textů popisuje těžké začátky čs. odboje v Itálii, život Čechů v zajateckých táborech i vznik dobrovolnických jednotek a později pluků. První uvedení výstavy se uskuteční v rámci konference konané u příležitosti stého výročí 1. světové války na univerzitě La Sapienza v Římě dne 11. června od 10:00 hodin. 12. června pak bude následovat vzpomínkový den.

Konference s názvem „Československé legie v Itálii a Velká válka“ bude probíhat 11. června od 10:00 do 13:30 hodin v Aule degli Organi Collegiali na Univerzitě La Sapienza v Římě. Během konference promluví Bohumila Ferenčuhová a Michal Kšiňan z Historického institutu Slovenské akademie věd, Andrea Carteny, Giuseppe Motta, Alessandro Vagnini a Alberto Becherelli z Univerzity La Sapienza a Pavel Helan. Vzpomínkový den pořádaný Velvyslanectvím České republiky v Římě a Velvyslanectvím Slovenské republiky v Římě ve spolupráci s Generali u příležitosti stého výročí první světové války započne v pátek 12. června inaugurací výstavy s názvem „Kde domov náš? Místa, vzpomínky a příběhy Československé legie v Itálii během první světové války“ v muzeu Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate v Římě.  Na náměstí Piazza della Madonna di Loreto bude položen věnec u pamětní desky věnované Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Od 11:00 hodin bude probíhat konference na téma „Československé legie v Itálii a Velká válka“ v prostorách Associazione Civita (Sala Gianfranco Imperator) na náměstí Piazza Venezia v Římě.

Místa můžete výstavu shlédnout, data výstav budeme průběžně upřesňovat:

Řím: od 11.6.

Valle di Ledro: od 22.8.

Arco: od 27.9.

Conegliano: od 10.10.

 

Československé legie v Itálii

Československé legie v Itálii byly dobrovolnické vojenské jednotky v Itálii v letech 1917–1918. Jejich počátek se datuje k lednu 1917, kdy byl v zajateckém táboře Santa Maria Capua Vetere u Neapole založen Československý dobrovolnický sbor. V létě se pak Češi a Slováci z tábora přesunuli do Paduly u Salerna a v říjnu již sbor čítal na 4 000 mužů. 21. dubna 1918 podepsala italská vláda dohodu o zřízení samostatného čs. vojska v Itálii a v říjnu 1918 vznikl Československý sbor v Itálii o celkovém počtu 20 tisíc osob. V boji jich padlo 355 a dalších 55 mužů bylo popraveno po zajetí rakousko-uherskou armádou. Památka československých legionářů je připomínána každého 4. listopadu, spolu s památkou Italů padlých v první světové válce.

LEGIE 100

Projekt LEGIE 100 ČsOL byl připraven ke stému výročí vzniku Československa a výročí založení čs. legií. Cílem projektu je v souvislosti s oslavami 100. výročí založení Československa připomenout zásadní historické zásluhy československých legionářů. Projekt je naplánován na dobu šesti let a v jeho rámci se mimo jiné počítá s obnovou hrobů legionářů, s péčí o válečné hroby vůbec, s pietními akty, výstavami a přednáškovou činností, s pořízením replik legionářských stejnokrojů a výzbroje, zřízením muzea legií a zakladatelů státu, natočením velkofilmu o historii vzniku státu a dalšími akcemi. Projekt “Legie 100” by měl napomoci posílit národní uvědomění a národní hrdost, jakož i zvýšit prestiž ČR. Legionáři nasazovali své životy nejen na frontách první světové války a po ní, ale významnou měrou se podíleli i na aktivním odporu proti německým okupantům v průběhu druhé světové války. (csol.cz)

Výstavu připravila Československá obec legionářská s podporou Velvyslanectví České republiky v Římě, Českého centra v Miláně a CzechTourism. Na realizaci výstavy dále spolupracovali Ministerstvo obrany České republiky, Vojenský historický ústav Praha a Vojenský historický archiv v Praze.

 

Místo konání:
Valle di Ledro, Colle Ossario S. Stefano
Datum:

Od: 10.6.2015
Do: 31.12.2015

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala