Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.6.2010 0:00 - 20.8.2010 0:00

Výstava “Drawings and Sound”

Na výstavě „Drawings and Sound” budou představeny práce významného představitele české avantgardy Milana Grygara včetně dokumentace z performance, která se konala v roce 1974 v Muzeu umění v Lodži. Hlavní důraz byl tehdy kladen na prerzentace výsledků autorovy práce z let 60. a 70., kdy vznikaly jeho projekty umístěné na hranici vizuálního umění a hudby.

 


Jak zdůrazňuje kurátor výstavy Martin Dostál, velkou roli v tvorbě Milana Grygara odehrává kresba. Významným přelomem v uměleckých experimentech, které provádí Milan Grygar, je jeho objev z poloviny 60. let, kdy se začal zabývat vztahem: kresba – zvuk. Všiml si, jak tužka klouzající po papíře vytváří zvuk. Kolem roku 1965 uzavřel kapitolu abstraktivního malířství a pustil se do tvorby akustických kreseb a obrazů vyjadřujících události. Zvuky v nich zapsané byly stejně důležité jako části vizuální.
Tyto práce označoval jako partitury. Zajímavostí je, že mnoho z nich bylo předáno k hudební interperetaci profesionálním hudebníkům. Jak zdůrazňuje Martin Dostál: „Mnoho z jeho děl bylo vykonáno na koncertech v ČR, v Evropě a také v USA. Ve své době byl Milan Grygar vedla Johna Cagea  jedním z průkopníků v oblasti využití zvuku v umění.

 

Záštitu nad projektem převzal velvyslanec ČR ve Varšavě Jan Sechter.

 

Víc informaci: www.dominikprojects.org

 

 

 

 

 


 

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

Od: 29.6.2010 0:00
Do: 20.8.2010 0:00

Organizátor:

Dominik Art Projects


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala