Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

21.3.2018 - 4.4.2018

Výstava Jože Plečnik v Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia

V prostorách Polytechnické univerzity ve Valencii bude 21. března do 4. dubna k vidění rozsáhlá výstava životního díla významného slovinského architekta Jože Plečnika. Návštěvníci budou moci zhlédnout nejen fotografie staveb, které změnily stavební ráz Lublaně, ale také budov, které navrhl pro Prahu a Vídeň. V Praze se chopil jedné z nejrozsáhlejších rekonstrukcí Pražského hradu. Také navrhl kostel Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech, který je nominován na seznam světového dědictví UNESCO. Výstavu organizuje České centrum v Madridu, Rakouské kulturní fórum a Velvyslanectví Slovinské republiky ve Španělsku.

Díky talentu a snaze Jože Plečnika se Lublaň pyšní unikátním architektonickým rázem, ve kterém se snoubí tradiční i novátorské prvky. Plečnik zde navrhl mnoho veřejných staveb jako například trh, knihovnu, sportovní stadion, hřbitov a kostely. Ale nejvíce se zaměřil na okolí řeky. Navrhl hlavně několik mostů, kanály a stavidla. Architekt byl mimo jiné pověřen přestavbou Lublaňského hradu, kde podle jeho plánů měli vystavět slovinský parlament, který se měl nazývat Slovinská Akropolis nebo Katedrála Svobody. Tato stavba nikdy nebyla postavena, ale její návrh je na slovinské deseticentové minci. Rakouská část expozice se bude věnovat hlavně Zacherlovu paláci ve Vídni. V oddílu o Praze, který připravuje České centrum v Madridu, budou fotografie Pavla Hrocha týkající se Plečnikových úprav Pražského Hradu, kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad a některé další stavby. Fotografie doprovodí texty odborníka na historii architektury Zdeňka Lukeše.

Jože (Josip, Josef) Plečnik byl slovinský architekt, narozený v Lublani v roce 1872. Studoval na proslulé vídeňské Umělecké akademii u prof. Otto Wagnera, kde se seznámil s českým architektem Janem Kotěrou. Patřil do skupiny Wiener Sezession, spolu s Wagnerem, G. Klimtem, C. Mollem,  J. M. Olbrichem, J. Hoffmannem, K. Moserem ad. Po dokončení studia si ve Vídni založil úspěšný ateliér. Jeho nejvýznamnější stavbou se stal Zacherlův palác v centru Vídně, označovaný za jednu z prvních moderních staveb v Evropě. V roce 1910 pozval Jan Kotěra Plečnika do Prahy a nabídl mu post profesora na Uměleckoprůmyslové škole. Na této škole Plečnik působil do roku 1911 a vychoval řadu významných českých architektů. V roce 1920 Plečnika vyzvali, aby upravil Jižní zahrady Pražského hradu. Poté jej prezident Československé republiky Tomáš G. Masaryk pověřil úpravami tří hradních nádvoří, zahrad Na Valech a některých interiérů, včetně své rezidence. Plečnik působil v letech 1920-1935 jako architekt Pražského hradu. Od roku 1921 však pro Hrad pracoval z rodné Lublaně, kde mezitím získal post profesora a kde rovněž projektoval řadu staveb (Univerzitní knihovna, Trojmostí, kostel sv. Františka aj.). Pro Prahu navrhl ještě na přelomu 20. a 30. let kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech, který patří k vynikajícím ukázkám moderní sakrální architektury a v roce 2018 má být vyhlášen památkou UNESCO. Plečnikův styl se nese ve znamení moderního klasicismu a ovlivnila ho architektura středomořských zemí (Řecko, Itálie, ale i Kréta nebo Egypt). Své návrhy velmi osobitě modifikoval a nevyhýbal se ani moderním stavebním materiálům. Plečnik zemřel v roce 1957 v Lublani.

 

Místo konání:
Gran Vía Marqués del Turia, 12, 4º, 8ª - Valencia
Datum:

Od: 21.3.2018
Do: 4.4.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala