Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.3.2015 18:30 - 10.4.2015

Duchovní rozměr české grafiky v podání umělců Hollaru

České centrum si vás dovoluje pozvat na výstavu „Duchovní rozměr české grafiky“, která přináší práce jedenácti členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar (SČUG Hollar), mezi něž patří například Pavel Piekar, Helena Horálková, Jan Kavan a řada dalších. Vystavovaní umělci se ve své tvorbě zamýšlí nad základními otázkami lidské existence a zabývají se tajemnými zákonitostmi přírody i vesmíru. SČUG Hollar, založený v roce 1917, nese jméno vynikajícího českého barokního kreslíře, rytce a grafika Václava Hollara (1607 – 1677). Slavnostní inaugurace se uskuteční 17. března 2015 od 18.30 v prostorách Českého centra za účasti kurátorky výstavy, Aleny Laufrové a Dr. Micaely Mander. Výstava bude otevřena do 10. dubna 2015.

Výstava představuje zlomek z tvorby členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar (SČUG Hollar). Prezentuje jednu z mnoha poloh současné české grafiky. Navazuje na výstavu Duchovní rozměr II, která se konala v Galerii Hollar v Praze v roce 2011 za účasti více jak tří desítek spolkových členů.  SČUG Hollar má dlouholetou tradici. Nese jméno vynikajícího českého barokního kreslíře, rytce a grafika Václava Hollara (1607 – 1677). Václav Hollar prožil větší část svého života v cizině, po několika letech v Německu žil především v Anglii. V Londýně se stal učitelem kreslení prince Waleského, pozdějšího krále Karla II. Časem se stal jeho „královským scénografem“ a od panovníka se mu dostalo zasloužené přízně. Hollar se proslavil svými vedutami měst, včetně Prahy, portréty, motýly, studiemi lastur, cykly holandských obchodních i válečných lodí apod.

Sdružení Hollar bylo založeno v roce 1917 v Praze, během 1. světové války, ještě před založením Československa v roce 1918. V roce 1971 byla jeho činnost přerušena, když z politických důvodů bylo SČUG Hollar zrušeno. K obnovení spolkového života SČUG Hollar, tj. výstavní činnosti doma i v zahraničí a ediční činnosti, dochází až po sametové revoluci 1989.  Vedle grafiků patří do Sdružení Hollar také teoretici a mistři tiskaři, jejichž činnost je mnohdy zásadní při realizaci a dotváření grafického listu. Celkem má sdružení více jak 150 členů.

Jedenáct vystavujících autorů se ve své tvorbě zamýšlí nad základními otázkami lidské existence, zabývá se tajemnými zákonitostmi přírody i vesmíru. Obrací se k biblickým motivům, upozorňuje a mapuje současný vývoj tzv. vyspělé společnosti, obrací se k literárním námětům, inspiruje se historií. Největší inspirací je příroda ve své tajemné mnohotvárnosti, mnohoznačnosti a proměnlivosti. Vystavené grafické listy jsou autentickou výpovědí, mnohdy filosofickým zpytováním, soustředěnou meditací či transkripcí reality.  Práce mapují stav lidské mysli, její snahy zachytit a orientovat se v nekonečném vesmíru v nás a nad námi.  Různorodost pohledu a výtvarného pojetí, i když spojena společným směřováním, je provázena rozličnými grafickými technikami. Na výstavě je zastoupena litografie, lept, akvatinta, linoryt a kombinovaná technika.

Vystavující autoři jsou dlouholetými členy sdružení, zkušenými grafiky, kteří mají za sebou řadu úspěšných výstav a ocenění v České republice i v zahraničí.  Jejich tvorba reprezentuje rozmanité výtvarné přístupy.  Konzervativní polohu, čerpající z odkazu umění minulých století, představuje ve svých linorytech Pavel Piekar. Křehké grafiky, lyrické, básnivě zasněné lepty s akvatintou předkládá Hana Storchová. Meditující Naděžda Synecká a Alena Laufrová pracují se symbolikou tvarů, grafické techniky kombinují s kresbou. Karel Demel a Eva Hašková jsou si blízcí grafickými příběhy plnými tajemství a soustředěného hledání adekvátního výrazu pro svá sdělení. Patří k uznávaným mistrům leptu a akvatinty. Angažovanost témat, expresivita a závažná zpráva o stavu moderní lidské společnosti vyjádřená razantním projevem, je typická pro jednu z poloh Heleny Horálkové. Pavel Sukdolák svým svébytným poetickým jazykem ve vícebarevných akvatintách stylizuje přírodu do tvarů obecné platnosti. Příroda, která je transformovaná v litografiích do neobvyklých nápaditých tvarů, struktur a linií je rovněž nevyčerpatelným tématem pro Miroslava Pošvice. Markéta Králová je uhranuta proměnami přírody, jejími opakujícími se a zároveň neopakovatelnými procesy v čase.  Typické jsou pro ni soutisky leptu s akvatintou, které často řadí ve variantách vedle sebe. Jan Kavan je vynikající ilustrátor. Zároveň vytváří grafické kompozice z vyřezaných kovových matric.  Tiskne je i přetiskává, a tak vznikají neobvyklá spojení z tvarů zvířat, lidského těla i tváře.

Tato výstava není a nemůže být reprezentací české grafiky jako takové, pouze umožňuje nahlédnutí do grafické „kuchyně“ 11 českých grafiků. Nesporným faktem ovšem je, že členové SČUG Hollar zásadně přispívají k významnému postavení grafiky v české společnosti. Mnozí z členů Hollaru výrazně reprezentují českou (a slovenskou) grafiku na evropské i světové úrovni a podstatně ovlivňují tvář českého grafického umění.

Alena Laufrová

 

 

Místo konání:

Via G.B. Morgagni 20
20129 Miláno
Itálie

Datum:

Od: 17.3.2015 18:30
Do: 10.4.2015

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala