Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.10.2011 18:00 - 10.12.2011

Výstava „Lidé a krajina Podkarpatské Rusi“

Zakarpatská Ukrajina je s ČR a Polskem pevně spjata tragickou historií. Láká však především aktuální multikulturalitou a unikátním reliéfem. Zachytit její specifickou podobu a klima se podařilo třem českým cestovatelům, jejichž fotografie uvede České centrum ve Varšavě.

Se zemí bažin, jezer a pohoří se můžete lépe seznámit v Českém centru ve Varšavě od 6.10. Oblast  Zakarpatské Ukrajiny, dodnes poznamenaná válečnými a poválečnými změnami, byla během 20. st. několikrát připravena o vlastní autonomii. Připojení k Československu po první světové válce, následná okupace Maďarskem a poté nadvláda SSSR ovlivnila také příběhy zakarpatské společnosti. Obyvatelé této oblasti a jejích každodenní život jsou proto jedním z hlavních motivů cyklu. Dále je na 29 uvedených fotografiích zachycena neporušená příroda a svérázná krajina, která přitahuje čím dál tím víc cestovatelů z celého světa.

O současné Zakarpatské Ukrajině a jejím významu pohovoří 6.10.2011 v 18.00 hod. při zahájení výstavy jeden z jejich autorů, Ivo Dokoupil. Ivo Dokoupil je fotograf, redaktor a náruživý cestovatel, který se v současné době věnuje nejen průvodcovství, ale také obnovení turistického významu Podkarpatské Rusi. Více o projektu zde: www.podkarpatskarus.net

Další dva fotografové, jejichž snímky budou  k vidění na výstavě:

Michal Kupsa – fotograf, autor mnoha cestovatelských deníků, výstav a rozhlasových pořadů. Píše také odborné články o technice fotografování.  Specializuje se na kraje Evropy a Střední a Východní Asie. Momentálně spolupracuje s redakce fotografických magazínů a věnuje se novinářské práci. www.michalkupsa.cz

Stanislav Cendelin – když mu bylo 23 let, vyjel poprvé na Rumunské Karpaty. Od té doby probádává východní pohoří každý rok (zvláště ta rumunská či ukrajinská). Organizuje zájezdy do ukrajinských a rumunských horských oblastí.

Autoří výstavy spolupracují s Člověk v tísni, neziskovou organizaci působící ve více než 37 zemích. Jde o obecně prospěšnou společnost, která zajišťuje ochranu lidských práv a svobod, zajišťuje vzdělávání, věnuje se rozvojovým zemím a poskytuje humanitární pomoc při největších globálních katastrofách (Haiti, Pakistán). www.clovekvtisni.cz

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

Od: 6.10.2011 18:00
Do: 10.12.2011

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala