Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.3.2019 - 30.6.2019

Výstava-performance UMPRUM

Moje nohy stojí pevně na zemi, na lidi jsem si už zvykla, čas od času okolo mě proplave pestrobarevný ostrov odpadků

Otevírací doba výstavy : Út - So , 13h - 18h

Dominik Bek, Matěj Bílek, Jan Boháč, Maria Dokuchaeva, Kristýna Fingerland, Kristina Hrevušová, Bianka Chladek, Klára Jakešová, Eva Koťátková, Dominik Lang, Karolína Liberová, Jana Mikle, Tatiana Nikulina, Veronika Olejárová, Lucie Davidová Patáková, Eliška Plechatová, Jakub Pohlodek, Nicolas Prokop, Ruta Putramentaite, Jonáš Richter, Pavlína Rozsypálková, Anna Wyrwová
z Ateliéru Sochařství na UMPRUM v Praze

 

Současné umění reflektuje stále výrazněji vzniklou propast mezi kulturou a přírodou a stává se antropologií nového druhu: takovou, která nestaví do centra člověka, ale zaměřuje se na interakci mezi lidskými stopami (zásahy) a mimolidskými tvory, sítěmi vztahů mezi technologiemi a přírodou. Umělci jsou pak vykladači těchto neviditelných sítí, vypravěči příběhů, v nichž se lidským i mimolidským tvorům, neživým entitám i strojům dostává rovnocenného postavení. Výstava na schodišti Českého centra v Paříži dává prostor hlasu instituce, stroje, zprávě z blízké budoucnosti i situaci inscenovaného stěhování a předkládá je divákovi jako rovnocenné pohledy či komentáře k současné krizové situaci: Instituce testuje obyvatele skrze dotazník, v němž klade otázky, které testují divákův psychický a fyzický stav i jeho připravenost na krizové situace, řada otázek je ale zastaralých, pro současnost neúčinných. Stroj reflektuje fungování vlastního těla, které se nedobrovolně podílí na vytěžování a devastaci světa a s úlevou přijímá informace o tom, že se blíží jeho kolaps: sní o rozkladu na části a splynutí s okolím, mořem. Zpráva z budoucnosti od neznámého pisatele referuje o světě, v němž původní struktury zůstávají pouze proto, aby svým novým využitím ukázaly na rozpad starého světa (v bance spí lidé, kanalizace se mění ve skládky atd) a emoce, které tento nový svět generuje. Výstava představuje příběhy za chůze, v pohybu. Krize ve výstavě není jedním vymezeným bodem, ohraničenou událostí, ale probíhajícím, eskalujícím stavem. Schodiště se stává scénou i prostorovou spirálou, tělem šneka, do jehož vnitřku jsou dělány zářezy, záznamy. Skříň, vynášená z horního patra budovy dolů po schodech ukazuje na druh pohybu či reakce, který je zatěžkaný starými nánosy a dlouho neaktualizovanými strategiemi, které způsobují, že tělo skříně se ve vymezeném prostoru pohybuje velmi neobratně a zanechává za sebou stopy. Zvuková instalace byla vytvořena jako choreografe přímo pro specifcký prostor schodiště.

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

Od: 29.3.2019
Do: 30.6.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala