Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.10.2019 - 30.12.2019

Reformace ve vychodní Evropě – České země

Putovní výstava Německého kulturního fóra střední a východní Evropy o vývoji reformace v Českých zemích bude k vidění v Bavorské státní knihovně do konce roku.

Reformace, která započala bájným přibitím protestních tezí Martina Luthera na vrata Zámeckého kostela ve Wittenbergu, představuje jeden z nejdůležitějších mezníků v evropských dějinách. Přesto však již sto let před Lutherem katolickou církev kritizoval rovněž Jan Hus, který za to byl roku 1415 na Kostnickém koncilu upálen. Na něho se odkazují jak utrakvisté, tak Čeští bratři, kteří pak byli i v kontaktu s Lutherem. Lutherovo učení se rozšířilo především v severních a západních Čechách, ale i v částech Moravy. Po porážce na Bílé hoře v roce 1620 započala protireformace. Až s Tolerančním patentem v roce 1781 mohl doposud utajovaný protestantismus znovu vyjít na světlo.

Dvojjazyčná výstava sestává z deseti bohatě ilustrovaných bannerů, vztahujících se k následujícím tématům: Jan Hus, Husité, Evangelické proudy v 16. století, Jan Hus a Martin Luther, Čeští bratři, Luterská centra, Náboženská rozmanitost na Moravě, Protireformace, Od Tolerančního patentu 1781 k založení republiky 1918, Protestantismus ve 20. století a dnes.

Pořadatel: Bayerische Staatsbibliothek

Ve spolupráci s Českým centrem Mnichov

Místo konání:

Vorraum des Ostlesesaals, Bayerische Staatsbibliothek, Ludwigstr. 16, München

Datum:

Od: 1.10.2019
Do: 30.12.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala