Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

21.4.2009 0:00 - 28.4.2009 0:00

Výstava "Trase ke svobodě"

Výstava fotografií dokumentujících historii Polsko-česko-slovenské Solidarity, její činnost i jejich aktéry – členy. Solidarita byla výjimečným příkladem mezinárodní spolupráce demokratické opozice v zemích sovětského bloku. Její představitelé vykonávali činnost obdivuhodnou a výjimečnou. Jako fenomén tak vstoupili do historie a překročili hranice časové i prostorové. To si ovšem hlavní aktéři tehdy neuvědomovali a také to nebylo hlavním cílem jejich činnosti.

 Mezi jejich nejdůležitější úkoly patřilo: shromažďovat výtisky určené k převozu přes hranice, organizovat setkání v horách a cesty do hor, připravovat kurýrské akce, pomáhat osobám pronásledovaným v sousední zemi, šířit informace o dalších nezávislých iniciativách. Nehledali žádnou umělou ideologii. Ta vyplývala z potřeby spolupracovat s organizacemi o podobných názorech, z náklonnosti k sousední zemi, ale také z  uspokojení, které svobodní lidé pociťují při horských túrách po Cestě Přátelství, která tehdy ovšem nespojovala, nýbrž kvůli existenci pohraniční policie rozdělovala. Tak to nemohlo zůstat…

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

Od: 21.4.2009 0:00
Do: 28.4.2009 0:00

Organizátor:

SPCzS Lublin


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala