Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.1.2013

Výstava a koncert studentů a pedagogů Pedagogické fakulty UJEP v Bruselu

České Centrum v Bruselu spolu se Stálým Zastoupením České republiky při evropské Unii a ve spolupráci s Ústeckým krajem vás srdečně zvou na výstavu studentů a pedagogů katedry výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem. Jak již napovídá název výstavy – „Kouzlo přírody“ hlavním tématem bude právě příroda, konkrétně ta v Lužických horách. Vernisáž a výstava budou doprovázeny koncertem studentů. Akce se bude konat dne 8. ledna 2013 na adrese Stálého Zastoupení ČR při EU. Po programu vás zveme na číši vína.

Vystavovaná díla vznikla na výtvarném kurzu ve Svoru, kde se studenti věnují uvolněnému a spontánnímu výtvarnému projevu. Dnešní doba masmédií omezila nejen osobní interakci mezi lidmi, ale také kontakt s přírodou. Toto krátké zastavení umožňuje studentům ponořit se do svého nitra a uvědomit si příslušnost k nedotčené přírodě. Vystavené práce představují přechod od realistické tvorby, přes detail přírody k abstraktním emotivním formám nálad a pocitů, které příroda v člověku probouzí.

Historie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně sahá až do roku 1954, kdy byla založena Vyšší pedagogická škola, která se v roce 1959 změnila na Pedagogický institut a následně v roce 1964 na Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem. V roce 1991 byla slavnostně otevřena Univerzita J. E. Purkyně, se třemi fakultami a jedním ústavem.

Univerzita převzala jméno významného severočeského rodáka z Libochovic (1787-1869), který patří mezi zakladatele biologie, embryologie, histologie, moderní farmakologie, srovnávací anatomie, antropologie a patří také mezi nejvýznamnější světové fyziology. V současné době nabízí Univerzita 65 programů a 192 oborů zaměřující se na nejrůznější oblasti lidské činnosti.

Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii vzniklo k datu vstupu ČR do EU, transformací ze Stále mise ČR při Evropských společenstvích a je hlavním spojovacím článkem mezi českou administrativou a unijními orgány. Jeho hlavním úkolem je monitorovat dění na zasedáních EU a hájit zájmy ČR. Vedoucím Stálého zastoupení je mimořádný a zplnomocněný velvyslanec, kterým je od 3. září 2012 pan Martin Povejšil.

Kde: Stálé zastoupení ČR při Evropské Unii, 15 Rue Caroly, 1050 Brusel

Kdy: 8. ledna 2013

 

              

 

Místo konání:

SZ ČR při EU

Datum:

8.1.2013

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala