Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.12.2005 0:00 - 31.1.2006 0:00

Výstava "Vánoce na Slovácku"

„Vánoce na Slovácku“ představí zvyky a obyčeje spojené s předvánočním a vánočním obdobím, které jsou dodnes velmi živé. Výstava začne adventním obdobím, ve kterém se konala řada obchůzek maskovaných žen a mužů - o svátku sv. Mikuláše, Lucie apod. Vánoční období, začínající Štědrým dnem, bylo vždy spojeno s mnoha magickými představami a pověrečnými praktikami.

Na výstavě je ztvární  tradiční zvykoslovný materiál, nebude chybět ani ozdobený vánoční strom a betlém. Koledníci, jež chodili po domech o Štědrém dnu,  o svátku sv. Štěpána, na Nový rok a na Tři krále budou mít ve výstavě své typické oblečení a obřadní artefakty. Výstava realizovaná z lidových tradičních zvykoslovných předmětů představí značnou část obřadní kultury tradované dodnes na Slovácku.

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

Od: 7.12.2005 0:00
Do: 31.1.2006 0:00

Organizátor:

Česká centra


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala