Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.6.2010 0:00 - 29.6.2010 0:00

Výstava „Žena mezi nádechem a výdechem”

Reprezentativní, obsažná výstava více než 100 snímků známé české fotografky Dany Kyndrové představuje ženu v nejrůznějších etapách a aspektech života: dospívání, mateřství a rodina, zábava, práce, erotika, víra a stáří. Více informací zde

Průřezovou výstavu tvoří snímky ze sedmdesátých až devadesátých let. Jejich cílem je zachycení života ženy v celé své rozmanitosti, od narození až po smrt. Fotografie jsou řazeny tak, že výstava i doprovodné výpravné album tvoří určitý ucelený příběh. Celý projekt je rozdělen na sedm samostatných částí: dospívání, mateřství a rodina, zábava, práce, erotika, víra a stáří. Kromě objektivní chronologie života člověka – ženy zobrazují fotografie také základní životní hodnoty, které jsou pro člověka důležité, protože ovlivňují celý jeho život.
Jde o obecné téma, takže autorka se ani nesnažila zachytit nějakou konkrétní oblast či prostředí nebo zemi či národní kulturu. Dalo by se říci, že na jejích fotografiích vidíme „evropskou ženu” jako takovou. A tak převážnou část výstavy sice tvoří snímky pořízené v České republice, ale vhodně je doplňují fotografie, jež vznikly v Anglii, Estonsku, Francii, Německu, Polsku, na Slovensku, ve švýcarsku nebo na Ukrajině. Varšava je po Kazimierzu Dolnym druhým městem,  v němž  bude výstava v Polsku představena.
Na slavnostním zahájení výstavy bude přítomna také ředitelka Českého centra ve Varšavě Pavla Foglová a autorka výstavy – vynikající česká fotografka Dana Kyndrová.

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

Od: 9.6.2010 0:00
Do: 29.6.2010 0:00

Organizátor:

České centrum, Státní archeologické muzeum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala