Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.6.2015 - 31.7.2015

Výstava „Natura viva – Viva la natura“ nechá Milán splynout s přírodou

Od 5. června do 31. července 2015 bude České centrum v Miláně hostit výstavu, která „oslavuje přírodu a její sílu v oceánu města“. Výstavu připravilo České centrum Milán ve spolupráci s galerií Go green Art a kurátorkami Barbarou Gerny a Michaelou Brachtlovou. Mladí čeští umělci, kteří výstavu připravili, se inspirovali jednak tématem Světové výstavy, která právě v Miláně probíhá, a jednak potřebou zamyslet se nad tím, jak se ekologické myšlení odráží v současné umělecké tvorbě. Mezi vystavenými exponáty budou k vidění práce Kateřiny Michálkové, Ondřeje Bílka, Lindy Čihařové a dalších. Inaugurace výstavy se uskuteční 4. června 2015 od 19:00 hodin v prostorách galerie Českého centra v Miláně.

Konečná podoba expozice byla navrhnuta speciálně pro budovu Českého centra v Miláně, která se pro umělce stala inspirací a společně s jejich výtvory se tak v měsíci červnu České centrum poddá přírodě a splyne s ní v jednom harmonickém celku.

Lidstvo s přírodou od nepaměti bojuje. Po tisíciletí si ukrajuje z pralesů i stepí a přetváří přírodu ke svému užitku. Tento proces však nemůže být nekonečný. Pomyslný jazýček vah se již nebezpečně vychýlil z rovnováhy. Každý den se dočítáme zprávy o alarmujícím stavu životního prostředí. Zmenšující se plocha deštných pralesů, vymírání živočišných druhů v návaznosti na oteplování ovzduší, miliardy částeček plastu v mořích. To vše dokázalo lidstvo způsobit za kratinkou dobu své existence, vzhledem k miliónům let trvání přírody. Lidstvo se vyvíjí na úkor vlastního životního prostředí a teprve v posledních letech si začalo uvědomovat, že je její neoddělitelnou součástí. Na jedné straně přírodu ničíme a na straně druhé ji zachraňujeme. Tímto sebezničujícím procesem se neustále vzájemně vyčerpáváme.

Výstava „Natura viva – Viva la natura“ spojuje "umění", "ekologii" a "přírodu”, ukáže přírodu mocnou i zranitelnou, poukáže na její sílu a přirozenou schopnost obnovy ekosystému a současně vybídne návštěvníky k „naslouchání a splynutí v souznění“.

 

Kateřina Michálková (*1990) se dlouhodobě věnuje městské a přírodní vedutě a přetváření krajiny a městského prostředí. Autorka často reaguje na specifické prostředí galerie, kam své objekty instaluje. Často se jejím galerijním prostorem stává krajina samotná nebo je to městské prostředí, kde se rodí výtvarný záměr. Divák je často přímým účastníkem díla a někdy je zapojen i do jeho procesu.

Ondřej Bílek (*1988) se zaměřuje na realistické ztvárnění animálních motivů, které jsou vytržené z kontextu prostředí. V tvorbě Ondřeje Bílka jde o hledání dialogu, potřeby komunikace na jiné než verbální bázi. Autor se pokouší symbolikou mrtvého nebo holého zvířete poukázat na zranitelnost a křehkost vztahů v přírodě. Naprosto realistické ztvárnění motivu zprostředkovává divákovi intimní vztah "člověk-zvíře". Majestátnost a mohutnost zvířecího těla, poloha, ve které je ztvárněno, v nás zanechává spoustu nezodpovězených otázek. Obnažené zvíře se stává zvednutým prstem, vykřičníkem.

Linda Čihařová (*1982) zkoumá ve svých pracích křehké vztahy mezi člověkem a přírodou. Pocit sounáležitosti a také touha žít v harmonii s ekosystémy je v rozporu s naším životem v městském prostředí. Člověk se vědomě z přírody vyčleňuje, ale nepřestává po ní toužit. Linda Čihařová často pracuje s přírodními motivy, které oživuje v příbězích na videosekvencích.

Jaroslava Kadlecová (*1987) se intenzivně věnuje tématu recyklace. Dlouhodobě ve svých výtvarných dílech využívá umělohmotné materiály, často odpady a odřezky, které vznikají například při výrobě hraček.

Šárka Klimešová (*1989) připravila fiktivní pracovní plochu s instalací vzorků hlíny a fotografiemi lomu, odkud vzorky pocházejí. Její práce reprezentuje systematický přístup k průzkumu a citlivého využití zdrojů, které poskytuje příroda. 

Petr Zinke (*1966) se zamýšlí nad odrazem přírody v naší mysli a popření zažitých představ o vnímání prostoru. Civilizací vymezený prostor je vytyčován pravými úhly, na rozdíl od přírody, kde se prostor uzavírá horizontem nebo přírodní vedutou.

 

Místo konání:

Via G.B. Morgagni 20
20129 Miláno
Itálie

Datum:

Od: 5.6.2015
Do: 31.7.2015

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala