Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

12.2.2020 18:00

Vzájemná interakce Anny Daučíkové, Moniky Mitášové a Alice Koubovské

Střetnutí na výstavě Anna Duačíková 7 situací / 7 Situations bude mít formu chůze, která nás provede jednotlivými místnostmi výstavy. Cílem společného kráčení a rozhovorů mezi autorkou, kurátorkou a filozofkou bude hledání možných cest, jak danou "situaci" rozvinout dále. Interakce může inspirovat i ostatní účastníky k zapojení se do tvorby nových významů díla Anny Daučíkové.

Autorská výstava Anny Daučíkovej (*1950 v Bratislave) predstavuje jej prácu sklárky, maliarky, fotografky, performerky a autorky videí. Ako uvádza už názov výstavy, nejde o retrospektívu – predstavenie ukončeného diela v spätnom pohľade. Ide o sprístupnenie výberu z autorkiných ukončených a zachovaných diel vo vzájomných vzťahoch a spojeniach s jej aktuálne rozpracovanými dielami, prípadne aj s takými prácami, ktoré Anna Daučíková bude ešte len utvárať, prepracúvať, či dokončovať počas trvania výstavy.

Táto autorská výstava je teda expozíciou diel aj „pracovnou výstavou“. Dáva verejnosti nielen možnosť vidieť a chápať vzťahy medzi jednotlivými dielami tejto autorky v danom výbere (sedem situácií, teda sedem rôznych usporiadaní prác v siedmich miestnostiach: päť „dielní“ a „videokino“ a „videolaboratórium“), ale umožňuje im aj navštevovať galerijné prostredia ako dejúce sa rámce práce (sedem miestností meniacich sa na sedem scén), teda dejiská rozpracovaného či pripravovaného diela (work in progress). Sedem situácií má počas trvania výstavy potenciál iniciovať premenu či vznik nových diel od Anny Daučíkovej aj jej hostiek a hostí. Prípadné nové diela sa stanú ich pretrvávajúcou alebo efemérnou súčasťou. Dielo aj výstava sú teda dialogické work(s) in progress...

Súčasťou výstavy sú aj diela ďalších autorov: Václav Cigler (CZ), Helena Jiskrová (NL), Jiří Thýn (CZ).

Hostky a hostia výstavy: Jana Cviková (SK), Eva Filová (SK), Christina della Giustina (NL), Alica Koubová (CZ), Noro Lacko (SK).

Viac informácií: www.sng.sk

Foto (C) Inštalácia výstavy Anna Daučíková. Work in progress. Foto_Juraj Starovecký, SNG

 

 

 

Místo konání:

Bratislava, Esterházyho palác, Námestie Ľudovíta Štúra 4

Datum:

12.2.2020 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala