Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.5.2010 0:00 - 21.5.2010 0:00

Workshopy pro studenty Akademie výtvarných umění

Workshopy povedou čeští avantgardní umělci David a Jiří Kovanda. Vybrané práce studentů budou prezentovány na výstavě Exhibition is (no)T...


Autoři výstavy pod názvem  Exhibition is (no)T..., která se ve Varšavě uskuteční ve dnech 25.06. - 31.07.2010 byli, kromě účasti na samotné výstavě,  pozváni také  k vedení workshopů se studenty Akademie výtvarných umění ve Varšavě. Nikdo zatím není schopen předpovědět jejich výsledek. Proto je výstava, na níž mají být představeny práce vybraných studentů, experimentem, jehož výsledky se nedají předpovědět.

Záštitu nad projektem převzal velvyslanec České republiky ve Varšavě Jan Sechter.

Více informaci: www.dominikprojects.com

 

 

 

 

 

 

Místo konání:

Al. Róż 16
00-556 Varšava
Polsko

Datum:

Od: 17.5.2010 0:00
Do: 21.5.2010 0:00

Organizátor:

Dominik Art Projects


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala