Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.5.2018 10:00 - 21:00

Den české kultury

České centrum spoluorganizuje akci Den české kultury, na které vás provedeme širokým spektrem českých tradic a seznámíme vás s českým jazykem, kulturou a diplomacií. Akce bude zakončena filmem Žert, natočeným podle knihy Milana Kundery. Jste zváni do Českého centra dne 15. května 2018 od 10:00 hodin.

Program:

10.00 – 10.15 

Čestný host: Zástupce Velvyslanectví České republiky

Koordinátoři: lect. dr. Diana Popescu, lect. Alena Klimešová

Úvodní slovo:

MgA. František Zachoval, ředitel Českého centra v Bukurešti

Zástupce Univerzity v Bukurešti

Prof. univ. dr. Axinia Crasovschi, proděkan fakulty cizích jazyků a literatury, Univerzita v Bukurešťi

 

10.15 – 10.30

Kulturní diplomacie 21. století "České centrum", přednáška pana MgA. Františka Zachovala, ředitele Českého centra v Bukurešti

10.30 – 10.45

Chraňte veřejný prostor "digitální diplomacie", přednáška o identifikaci a ochraně veřejného prostoru v bývalém Východním bloku a o zapojení mladé generace, vedená Bc. Jakubem Charouskem, obchodním poradcem velvyslanectví ČR v Bukurešti

10.45 – 11.00

České jarní obyčeje - lect. dr. Diana Popescu, Univerzita v Bukurešti 

11.00 – 11.15

30 let od vydání první české jazykové příručky autorem Jindřichem Vackem  - conf. dr.  Sorin Paliga, Univerzita v Bukurešti

 

Přestávka 

 

13.30 – 14.30
Čeština jako lukrativní jazyk - česko-rumunská spolupráce - implementace českého jazyka (Česko-slovenská asociace BoudaTech, ș.a) 

14.30 – 15.00
Vítejte v České republice!
 - praktická příručka, prezentace studentů 2. ročníku české filologie

15.00 – 15.30
Kde? - orientační průvodce pod vedením rodilého mluvčího - Ateliér češtiny (Alena Klimešová - lektorka českého jazyka na Bukurešťské univerzitě) 

 

Přestávka


 19.00 – 19.15

Úvodní slovo – Mgr. Mircea Dan Duță, PhD., básník, filmový kritik a překladatel

19.15 – 20.40

Promítání filmu Žert jednoho z nejslavnějších filmů 60. let, založeného na románu stejného názvu Milana Kundery (režie: Jaromil Jireš, 1968, 77 min., rumunské titulky)

 

(Během programu bude poskytováno občerstvení velvyslanectvím)

Místo konání:

Strada Ion Ghica 11, Sector 3
30045 Bukurešť
Rumunsko

Datum:

15.5.2018 10:00 - 21:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala