Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.12.2006 0:00 - 15.1.2007 0:00

Zmizelí sousedé-výstava

Slavnostní zahájení. Vernisáž výstavy Zmizelí sousedé se uskuteční dne 14.12. v 18,00 hodin, kterého se zúčastní ředitel festivalu Devět bran Mgr. Pavel Chalupa. výstavním sále Českého centra, Moskva, ul. J. Fučíka 12/14. Vstup volný

Cílem projektu Zmizelí sousedé z let 2002 - 2004, který organizačně zajistil Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea a který vznikl na podzim roku 1999 pod záštitou Kanceláře prezidenta republiky, je přiblížit dnešní mladé generaci osud lidí, kteří zmizeli v době druhé světové války z bezprostředního sousedství. Studenti na základě informací získaných z archivů svých škol, okresních archivů, vyprávění a dokumentů (fotografií, dopisů apod.), ale zejména na základě zážitku z osobních setkání s pamětníky a svědky zpracovali literárně-dokumentační výpověď o situaci, kdy ze škol

a společenského života mizeli lidé pouze kvůli svému původu. V průběhu let vzniklo 12 výstavních panelů, přičemž každý panel představuje jeden příběh. Projekt nebyl omezen ani na konkrétní období, ani na konkrétní skupinou lidí a byl tedy otevřen všem zmizelým sousedům.

Místo konání:

3. Tverskaja-Jamskaja 33/39
125047 Moskva
Rusko

Datum:

Od: 14.12.2006 0:00
Do: 15.1.2007 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala